Att vaccinera jämlikt handlar inte alltid om att göra likadant

Vaccinationen mot covid-19 ska vara jämlik. Det betyder att alla vuxna som bor i Sverige ska bli vaccinerade. Oavsett var i Sverige, oavsett yrke, kön och ålder. All vaccination ska också vara gratis för den som vaccineras.

Eftersom det finns begränsade mängder vaccin behöver de som riskerar att drabbas värst av covid-19 vaccineras först, utifrån Folkhälsomyndighetens prioritetsordning. Därför vaccineras de äldsta och sköraste framför yngre och friska.

Alla regioner arbetar för att säkerställa en jämlik och säker vaccinering. Men i debatten blandas begreppet jämlik allt för ofta ihop med likadan - att det ska gå till på samma sätt överallt. Det kanske låter bra och enkelt, men riskerar snarare att leda till en ojämlik vaccination.

Den senaste tiden har frågan om hur man bokar en vaccinationstid diskuterats. Själv var jag i SVT:s morgonprogram häromdagen och fick frågor om just det. Varför gör inte alla regioner likadant? Och varför gör inte alla vårdcentraler i en och samma region lika? Blir det inte orättvist?

Alla regioner utgår ifrån 1177.se i sin kommunikation till invånarna, där kan invånare få svar på sina frågor och information om hur de bokar en vaccinationstid. Där finns bland annat information om covid-vaccination på 19 olika språk. I de flesta regionerna kan invånarna också boka sin vaccinationstid via 1177.se. Under 2020 gjordes 200 miljoner besök på 1177.se och 97 miljoner inloggningar till 1177:s e-tjänster. Enbart under mars i år gjordes 15 miljoner inloggningar. 8,5 miljoner svenskar har nu ett konto på 1177.se.

74 procent av alla invånare mellan 71-80 år har Bank-ID och 91 procent av alla invånare mellan 61-70 år, enligt Bank-ID:s egna statistik. Men alla, oavsett ålder, har inte Bank-ID och oavsett om man har Bank-ID eller ej, vet inte alla hur de ska göra eller när de kan boka en tid. För att nå de personerna behöver kommunikationen och bokningssätten anpassas. På vissa platser handlar det om att använda lokal media, på andra platser är det bättre att ringa eller skicka ett brev, i en del områden kan det handla om att vara synlig på gator och torg eller att nå fram genom civilsamhällesorganisationer. Alla regioner kompletterar också sin digitala bokning med telefonbokning.

Regionerna gör det mesta lika. De delar goda erfarenheter och lär av mindre goda – allt för att genomföra så effektiv vaccinering som möjligt. Men ibland krävs det olika tillvägagångssätt för att nå samma effektivitet. I vissa fall är det nödvändigt att anpassa insatserna utifrån lokala förutsättningar. En gemensam utmaning för alla regioner under den här vaccinationen handlar om ryckigheten i leveranserna och de ständigt ändrade leveransplanerna. För att inte behöva avboka vaccintider på grund av att det inte finns vaccin vill många regionerna inte släppa tider för långt i förväg. Ofta kommer mindre antal doser vaccin än vad som utlovats i prognoserna, men vissa veckor kommer det mer – då handlar det i stället om att hitta former för att invånare ska kunna få information, boka och bli vaccinerade med kort varsel. Då är media och sociala medier viktigt att kunna nyttja, liksom att informationen kan spridas snabbt muntligen.

En så nära samverkan som regionerna haft under den här pandemin har de aldrig haft tidigare. Samordning sker kring intensivvård, läkemedelsinköp, skyddsutrustning, provtagning och, inte minst, vaccination. Varje vecka träffas alla regioners vaccinsamordnare för att dela erfarenheter och diskuterar alla typer av frågor. Att regioner gör lite olika är inte ett tecken på okunskap eller ovilja, tvärtom. Regionerna gör det som fungerar bäst i varje region. Gemensamt för alla är att de vill vaccinera alla invånare så fort som möjligt, säkert och jämlikt.

Nu har drygt 1,3 miljoner invånare blivit vaccinerade med minst en dos vaccin. 88 procent av de över 90 år har blivit vaccinerade, 85 procent av de mellan 80-89 år och var tredje av de mellan 70-79 år. Och andelen vaccinerade av de äldre invånarna är hög i alla regioner.

Vaccinationen sker på ett väldigt likartat sätt i alla regioner. Men det finns ibland en övertro på att enkla nationella lösningar som ser likadana ut överallt alltid skulle göra vården bättre. Men alla människor är inte likadana. En jämlik vaccination når vi genom lösningar som anpassas efter lokala behov och förutsättningar. Något annat vore inte rimligt!

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen