Allt fler äldre har fast vårdkontakt

Allt fler personer över 65 år har en fast vårdkontakt och kontinuiteten för de med kroniska sjukdomar har blivit bättre. Det är avgörande att den utvecklingen kan fortsätta.

Äldre personer och personer med kroniska sjukdomar är de som besöker vården mest. 82 procent av alla över 65 år har minst en kronisk sjukdom. Det är de personer som ofta har det största behovet av en kontinuerlig vård och bra relationer med vården.

Vi blir allt äldre i Sverige. Framför allt blir vi allt fler äldre. Om tio år kommer vi att vara 270 000 fler invånare över 67 år jämfört med i dag. I stort sett hela den ökningen består av personer äldre än 80 år. Ökningen av antal personer över 80 är faktiskt större än ökningen för alla andra åldersgrupper tillsammans de kommande tio åren, enligt SCB:s befolkningsprognoser.

Det är siffror som är helt avgörande för hur vården måste utvecklas den närmaste tiden. För att möta de vårdbehov som kan förväntas vet vi att en ökad kontinuitet är nödvändig, liksom ett större fokus på hälsofrämjande insatser och ökade möjligheter till egenvård. Den största delen av den vården kan - och ska - hanteras av primärvården.

Personer med fast vårdkontakt har mer positiva erfarenheter

Ett sätt att få svar på frågan om utvecklingen går åt rätt håll är att fråga invånarna, de som vården är till för. Tidigare i år publicerade myndigheten för vård- och omsorgsanalys en rapport där de undersökt vad befolkningen som är 65 år och äldre tycker om hälso- och sjukvården och jämfört med vad invånarna i tio andra länder tycker. Så vad visar då rapporten?

 1. Fler äldre har en fast kontakt i primärvården
  69 procent av dem som är 65 år och äldre uppger att de har en fast läkare eller sjuksköterska de går till för vård. Det är en ökning med 8 procent sedan den förra undersökningen genomfördes 2017. Samtidigt är det fortfarande en lägre andel jämfört med andra länder.
 2. Fast vårdkontakt prioriteras för de med störst behov
  Det är vanligare att ha en fast vårdkontakt för de som har en kronisk sjukdom än de utan kroniska sjukdomar. Den grupp med störst andel fasta vårdkontakter är personer med diabetes. Störst förbättring sedan den förra mätningen har skett bland personer som har cancer, där har andelen med fast vårdkontakt ökat från 39 procent till 73 procent.
 3. Fler personer med kronisk sjukdom har en behandlingsplan
  Drygt 70 procent av de med kronisk sjukdom har i dag en behandlingsplan för sin sjukdom som de kan använda i vardagen. Vid förra mätningen 2017 hade ungefär 40 procent en behandlingsplan.

Att fler personer har en fast vårdkontakt och att de personer med störst behov av en fast vårdkontakt också prioriteras är viktigt. Och det behöver fortsätta öka. Vård- och omsorgsanalys rapport bekräftar att de med fast vårdkontakt har mer positiva erfarenheter från vården, de är oftare involverade i beslut kring sin egen vård och upplever att personalen känner till deras medicinska historia bättre.

Utvecklingen mot nära vård måste fortsätta

Vård- och omsorgsanalys sammanfattar att vården för personer med kronisk sjukdom har förbättrats på flera olika områden. Samtidigt finns mycket kvar att göra, bland annat när det gäller väntetider till vården och samordning mellan primärvård och specialistvård. Tillgången till fast vårdkontakt skiljer sig också åt mellan glesbygd och städer.

Utvecklingen mot en mer nära vård är nödvändig, inte minst sett utifrån de demografiska prognoserna kommande år. Vård- och omsorgsanalys rapport är en bekräftelse på att vi är på väg åt rätt håll. Rapporten är också ett kvitto på att många av de stora satsningarna på bland annat nära vård, vårdförlopp, patientkontrakt och ökad kontinuitet som genomförts de senaste åren ger effekt. Det är en tydlig signal att vi måste fortsätta utvecklingsarbetet, hela tiden med de äldres behov i fokus.

Läs mer

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen