450 000 personer i veckan kan vaccineras med tredje dos

Regionerna har snabbt skalat upp sin vaccinationskapacitet. Kommande månader kan 450 000 personer i veckan nu vaccineras med en tredje dos.

Under den gångna veckan har regeringen och Folkhälsomyndigheten återigen behövt införa åtgärder och rekommendationer för att minska risken för ytterligare smittspridning och belastning på vården. Inläggningarna i vården har ökat, om än från låga nivåer.

Den allra viktigaste åtgärden är att fler vaccinerar sig. Det handlar både om de knappt 1,5 miljoner i befolkningen över 12 år som ännu inte fått sin första dos, men också om alla över 18 år som redan erbjudits eller kommer erbjudas en tredje dos.

Vaccinationerna mot covid-19 har pågått i knappt ett år och regionerna har hittills gett 16,4 miljoner doser vaccin. De senaste veckorna har vaccinationstakten ökat kraftigt igen och omkring 400 000 personer vaccineras nu varje vecka.

62 procent av alla invånare över 65 år har fått en tredje dos vaccin. Ytterligare ett stort antal har inbokade tider de kommande veckorna och kommer snart att vaccineras. Vaccinationerna med en tredje dos ökade snabbt för några veckor sedan då Folkhälsomyndigheten ändrade sin rekommendation om att alla över 65 år kan ta sin tredje dos fem månader efter den andra dosen.

God tillgänglighet

Vaccinationskapaciteten i regionerna är god och fortsätter öka när flera regioner nu återigen återöppnar större vaccinationsmottagningar. Det finns generellt sett gott om tillgängliga vaccinationstider runt om i landet.

En sammanställning som vi nu gjort tillsammans med regionerna visar att regionerna under de kommande månaderna har kapacitet att kunna vaccinera omkring 450 000 personer i veckan med en tredje dos. Det kommer att täcka behoven för vaccination med dos 3, och därutöver finns kapacitet nog för det fortsatta arbetet med en första och andra dos till alla över 12 år.

Regionerna anpassar hela tiden kapaciteten utifrån gruppen som är aktuell för vaccination. Det som i nuläget främst styr vaccinationstakten är rekommendationen att det ska gå minst 5 månader från dos 2 för personer över 65 år och 6 månader för personer under 65 år. Efter en första flaskhals, när väldigt många med kort varsel blev aktuella för vaccination samtidigt, är regionernas bedömning nu att de kommer kunna erbjuda vaccination i takt med att personer blir aktuella för vaccination.

Vaccinationstakten med en tredje dos för hela befolkningen kommer i första hand alltså att styras av när ytterligare grupper blir aktuella för en tredje dos. Regionerna följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att vaccinera de som är högst prioriterade först. Men då vaccinationskapaciteten och tillgängligheten är god öppnar nu flera regioner för vaccinering av tredje dosen för alla åldersgrupper, om det gått minst sex månader sedan den andra dosen.

Vaccinationsviljan avgörande

Vaccinationerna är vår väg ur pandemin och regionerna har kapacitet att vaccinera i den takt som krävs. Det viktigaste är att invånarna faktiskt väljer att vaccinera sig, med en första, andra och – allt eftersom – med en tredje dos.

Regionerna fortsätter sitt arbete med att öka vaccinationstäckningen i alla grupper, i hela befolkningen. De gör det tillsammans med kommuner, civilsamhället och frivilla. Regionerna lär av varandra, provar nytt och vässar sina insatser. Hela tiden, varje dag.

Men det är ett omfattande arbete som också kräver nationella insatser där de statliga myndigheterna har en viktig roll. Att öka vaccinationstäckningen i alla delar befolkningen är en nationell angelägenhet som vi måste hantera gemensamt.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen