Vårdbloggen

 1. Publicerad: Skribent: Kerstin Evelius

  Samhällets gemensamma ansvar för barns psykiska hälsa

  Behoven av psykiatrisk vård för barn fortsätter att öka snabbare än kapaciteten på BUP. Det är ohållbart, för barnen som behöver vård och stöd, för verksamheterna och för samhället i stort. Förra veck

  (1) Kommentarer Psykisk hälsa BUP
 2. Publicerad: Skribent: Emma Spak

  På hälsocentralen kan psykisk ohälsa fångas upp direkt

  På Byske hälsocentral får patienter i behov av kroppsliga och psykiska vårdbehov rätt stöd direkt. Lösningen handlar om samverkan mellan olika professioner runt varje patient. Den senaste tiden har my

  (0) Kommentarer Nära vård Psykisk hälsa
 3. Publicerad: Skribent: Ing-Marie Wieselgren

  Rätt insatser, på rätt nivå, i rätt tid

  Aldrig tidigare har så många barn och unga sökt hjälp för psykisk ohälsa. Aldrig tidigare har heller BUP träffat så många barn som de gör idag. Men behovet fortsätter att öka. Det är många insatser so

  (2) Kommentarer Psykisk hälsa BUP
 4. Publicerad: Skribent: Ing-Marie Wieselgren

  Att stärka barns psykiska hälsa kräver långsiktighet

  Besöken till barn- och ungdomspsykiatrin ökar. Det finns inga enkla lösningar, men vi vet att vi behöver arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande. Under de senaste två åren har antalet besök hos bar

  (0) Kommentarer Psykisk hälsa Nära vård

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om bloggen

På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

Prenumeration

Prenumerera

Sök i bloggen