Vårdbloggen

 1. Publicerad: Skribent: Johan Kaarme

  Ansträngt läge i hälso- och sjukvården

  Läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt på många håll i landet. Samtidigt ser vi en långsiktigt positiv förändring inom flera områden. Midsommarhelgen har precis passerat och nu inleds so

  (6) Kommentarer Nära vård Vårdpersonal
 2. Publicerad: Skribent: Kerstin Evelius

  Samhällets gemensamma ansvar för barns psykiska hälsa

  Behoven av psykiatrisk vård för barn fortsätter att öka snabbare än kapaciteten på BUP. Det är ohållbart, för barnen som behöver vård och stöd, för verksamheterna och för samhället i stort. Förra veck

  (1) Kommentarer Psykisk hälsa BUP
 3. Publicerad: Skribent: Johan Kaarme

  Ingen är vinnare i en strejk

  Ingen tjänar på en strejk inom hälso- och sjukvården. Allra minst patienter och äldre, men inte heller medarbetare och chefer. Låt oss därför prata om lösningarna, i stället för att trappa upp konflik

  (20) Kommentarer Arbetsmiljö Avtalsrörelse
 4. Publicerad: Skribent: Ameli Norling

  Mindre tid på sjukhus – mer patientnytta

  En ny rapport visar på en glädjande utveckling vad gäller hur länge patienter som är färdigbehandlade behöver vara på sjukhus, ”i onödan”, trots att de är klara att lämna sjukhuset. Rapporten "Fa

  (1) Kommentarer Vårdplatser
 5. Publicerad: Skribent: Ameli Norling

  Vikten av att ställa (rätt) frågor i sjukvården

  För att kunna ge bra vård som möter patientens behov måste vården ställa rätt frågor. Nu finns kvalitetssäkrade frågeformulär samlade hos 1177 – för en bättre dialog mellan sjukvården och patienten. ”

  (0) Kommentarer Uppföljning Vårdpersonal
 6. Publicerad: Skribent: Ameli Norling

  Att förbereda hälso- och sjukvården för krig

  Hälso- och sjukvården har god förmåga att hantera kriser. Men att förbereda sig för ett krigsscenario ställer delvis andra typer av krav på både vården och samhället i stort. Nu stärker kommuner och r

  (0) Kommentarer Trygghet och säkerhet
 7. Publicerad: Skribent: Ameli Norling

  Vi behöver förstå problemen innan vi löser dem

  För att utreda hälso- och sjukvårdens huvudmannaskap räcker det inte att utgå ifrån en problembild, man måste också förstå varför vården fungerar som den gör i dag. De allra flesta invånare vill bara

  (1) Kommentarer Styrning
 8. Publicerad: Skribent: Ameli Norling

  Vårdens utveckling skapas tillsammans

  Viktiga steg mot nära vård tas över hela landet och allt fler lyckade satsningar permanentas och införs nu i större skala. Men att ställa om ett helt hälso- och sjukvårdssystem tar tid. Att driva stor

  (4) Kommentarer Nära vård Personcentrering
 9. Publicerad: Skribent: Ameli Norling

  Bra med diskussion om hur vi prioriterar vårdens resurser

  Att vård alltid ska ges efter behov är självklart. Men i vår strävan mot en så effektiv sjukvård som möjligt, är det bra att kunna prata om hur vi bäst fördelar vårdens begränsade resurser. Frågan om

  (2) Kommentarer Omställning
 10. Publicerad: Skribent: Ameli Norling

  Besked om covidvaccin för barn förvirrar och försvårar

  Regeringens besked att barn kan vaccineras mot covid-19 kommer vid en olycklig tidpunkt. Nu riskerar personer som inte har medicinska behov av vaccinering att tränga undan de äldre. Covid-19 sprids nu

  (3) Kommentarer Corona, covid-19 Vaccinering

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om bloggen

På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

Prenumeration

Prenumerera

Sök i bloggen