Vi måste stå upp för socialtjänstens medarbetare

Hoten, den otillåtna påverkan och våldet mot socialtjänstens personal måste upphöra. Vi välkomnar de förslag som regeringen presenterat för att vända på utvecklingen.

Tänk dig att en person du aldrig träffat följer med den familj som du ska ha ett utredningssamtal med in till ert gemensamma möte och filmar dig, samma person filmar dig när du går till och från jobbet. Att personer med koppling till det ärende du just utreder står utanför ditt barns förskola och noterar när du lämnar och hämtar. Tänk dig att du, när du är på jobbet och när du är ledig, får ta emot hot via telefon, e-post, sms som rör både dig och din familj. Meddelanden där det kan stå att de vet var du bor och de vet vad dina barn heter och var de befinner sig just nu.

Föreställ dig att klipp på dig själv läggs upp på sociala medier och sprids tillsammans med falska påståenden om vad du gör på jobbet.

Klippen kan inte plockas bort även om du vädjar till de stora sociala medieplattformarna. Och trots att hoten är riktade mot vad du gör på jobbet är det du själv, som enskild tjänsteperson, som måste vara målsägande vid en polisanmälan, vilket innebär att dina personuppgifter och hemadress kan röjas till den misstänkte.

Det här är verkligheten för många som jobbar inom socialtjänsten i dag.

3 av 10 anställda utsatta

3 av 10 anställda i kommuner och regioner uppger att de blivit utsatta för hot eller våld det senaste året. Enligt SSR:s undersökning har 70 procent av deras medlemmar som arbetar i utsatta områden inom sociala barn- och ungdomsvården blivit utsatta.

De som arbetar inom socialtjänsten vet att det finns en ökad risk när man arbetar med utsatta personer. Våld och hot är inget nytt. Men många vittnar om att situationen förvärrats det senaste året, sedan desinformationskampanjen mot socialtjänsten inleddes. Hoten har nått nya nivåer och i allt större utsträckning tagit plats i sociala medier.

Konsekvenserna riskerar att bli mycket allvarliga, för de medarbetare som utsätts, men också för de barn och unga som inte får det stöd de behöver och har rätt till.

Arbetsgivarens ansvar

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att säkerställa att personalen har en trygg arbetsplats. Kommunerna genomför därför omfattande insatser för att öka tryggheten för sin personal. Det handlar om aktivt arbetsmiljöarbete, handledning, stöd, utbildning, rutiner, förändringar i den fysiska miljön, olika former av trygghetsinsatser och kontakter med polisen. Tillsammans med fackliga organisationer har vi på SKR tagit fram utbildningar och stöd.

Men kommunerna har inte alla nycklar för att kunna lösa det här. Vi på SKR har den senaste tiden haft en nära dialog med socialchefer i hela landet och med fackliga organisationer. Tillsammans har vi diskuterat vad som kan göras för att komma tillrätta med situationen.

I december skickade vi en hemställan till regeringen med förslag på 14 åtgärder. Det handlar om befintliga förslag som kan beslutas om, utredningar som behöver tillsättas och förändringar i regeringens myndighetsutövning.

Staten har en viktig roll

”Socialtjänsten är ett helt kommunalt ansvar och finns i alla landets 290 kommuner, stor som liten. Men det är alldeles uppenbart att de här nationella sakerna som sociala medier-kampanjer, desinformation och hot inte är någon kommunal kärnuppgift – så här måste staten vara mycket mycket mer närvarande och det är tydligt att staten inte tagit den uppgift som bara staten kan ta.” Orden kommer från statsministern på en pressträff 3 februari.

På pressträffen presenterade regeringen ett stort antal åtgärder utifrån de förslag vi skickat till dem. Det handlar bland annat om uppdrag till myndigheter och utredningar inom flera områden för att se över straffskärpningar för våld och hot mot tjänstemän, ökade möjligheter för offentliganställda och deras anhöriga att få skyddade uppgifter samt möjligheter till ordningsvakter i socialtjänstens lokaler.

Vi på SKR har haft en bra dialog med regeringen den senaste tiden, de har lyssnat på vilka behov som finns i kommunerna och de har tagit våra förslag på största allvar. Nu ser flera av dem ut att kunna bli verklighet.

Kraftsamling för att vända utvecklingen

Förra veckan deltog jag på Socialutskottets möte i riksdagen. Jag fick möjlighet att berätta om de rapporter vi får från chefer och medarbetare i kommuner. Jag fick beskriva hur arg jag är på situationen. Jag fick också berätta vad vi ser att staten kan göra ytterligare.

En viktig fråga handlar om att vi skulle behöva lagändringar för att göra det möjligt för en kommun att vara målsägande vid hot och våld, och inte den enskilde medarbetaren som blivit utsatt.

Ett annat viktigt område handlar om att vi skulle behöva införa ett nytt brott i vår lagstiftning, otillåten påverkan, liknande den som finns runt stalking i dag.

Och förstås, att vi behöver en ny socialtjänstlag på plats snart som kan möjliggöra ett mer förebyggande arbete i tidiga åldrar. Den grundläggande frågan handlar om tillit.

Jag är glad att regeringen agerat så snabbt på vår hemställan. Och jag tror att alla ledamöter i Socialutskottet förstår allvaret. För vi kan göra mer. Vi måste kraftsamla för att vända den här utvecklingen. Varje dag går socialsekreterare till jobbet med uppdrag att stötta de med allra störst behov i vårt samhälle, nu behöver de samhällets stöd.

Läs mer

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen