Utmaningar för socialtjänsten i en orolig tid

Utvecklingen i Ukraina skapar oro. Samtidigt fortsätter falska påståenden om socialtjänsten att spridas. Socialtjänsten måste arbeta vidare med att bygga relationer, öka tilltron till samhället och finnas där för dem som behöver stöd.

Helgen i Stockholm var underbart solig och vacker. Men det är som en väldig skugga har vilat över allting. Ryssland har invaderat Ukraina. Det är en förfärlig utveckling och det är svårt att tänka på någonting annat.

På SKR har vi etablerat en grupp för samordning av arbetet utifrån de olika behov som våra medlemmar har. Vi ingår i MSB:s myndighetssamverkan, för dialog med bland andra Migrationsverket och har sammankallat särskilda möten med medlemsnätverk för att diskutera eventuell påverkan på verksamheterna och säkerställa att kommuner får viktig information så snabbt som möjligt. Vi ser till att etablera samverkanstukturer inom olika frågor för att kommuner och regioner effektivt ska kunna dela erfarenheter.

Det är statens uppgift att samordna information som kommunerna behöver. SKR stöttar bland annat genom informationsspridning via våra nätverk. I dagsläget är det svårt att veta vilken påverkan kriget kommer att ha på kommuner och regioner, men SKR följer utvecklingen noga och lyssnar in både våra medlemmar och myndigheter.

Desinformation som skrämmer och skadar

Det brukar sägas att krigets första offer är sanningen. Desinformationskampanjer är tyvärr något vi har fått vänja oss vid även i fredstid. De senaste veckorna har varit extra slitsamma för alla som arbetar inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Den påverkanskampanj som pågår är skrämmande. De diffusa hoten äter sig in.

Desinformation – oavsett om det handlar om fabricerade anledningar till att anfalla ett grannland eller falska påståenden om att socialtjänsten kidnappar muslimska barn – undergräver vår tillit till varandra. Utan tillit är det svårare att känna trygghet. Utan trygghet och tillit saknas också förutsättningar för tolerans. Ett sådant samhälle är en grogrund för krafter som inte delar våra värderingar och vårt sätt att organisera samhället.

Tillitsbyggande insatser och värderingsmedvetenhet

Desinformation måste i första hand bemötas med fakta. För att öka tilliten behöver kommunerna och socialtjänsten arbeta långsiktigt med att bygga relationer och öka medvetenheten om värderingsskillnader.

För socialtjänsten innebär bristen på tilltro att det blir ännu svårare att bygga goda relationer med de familjer som vi redan sedan tidigare har haft svårt att nå. Det kan bero på ömsesidig brist på förståelse, olika värderingsgrunder och bristande språkkunskaper. Utan relationsskapande riskerar tilliten att försämras ytterligare. Följden blir att insatser inte kan ges i tid och mer ingripande insatser senare fortsätter att framstå som hårda, obegripliga och diskriminerande.

Medvetenhet om värderingar, både om oss själva och de vi möter för att hjälpa, måste bli en grundläggande del av vår utbildning och i vårt yrkesutövande. Vi måste vara medvetna om att världen inte ser ut som Sverige, och att vi bär med oss förutfattade meningar som kan styra oss i vårt bemötande och våra bedömningar.

I Bi Puranens pågående studie Migrant World Values Survey framgår att Sverige värderingsmässigt är ett extremt land. Många utrikesfödda som har kommit till Sverige på senare år har gjort det från ett land där värderingarna ser väldigt annorlunda ut. Inte minst när det gäller synen på vilka frågor som ska hanteras av familjen respektive samhället. Dessa personer ställs därför omedelbart inför en förflyttning av värderingar, som det svenska samhället gjort under mycket lång tid.

Många kommuner jobbar sedan länge klokt med trossamfund och andra civilsamhällsaktörer för en tillitsskapande dialog. Vi måste kommunicera, inte bara informera, och föra medvetna samtal med oroliga familjer. Vi ska inte tumma på våra rättigheter, men vi måste avsätta tid för att lyssna om vi ska lyckas nå ut.

Fred, frihet och demokrati

Utvecklingen i Ukraina väcker både förtvivlan och vrede. Desinformationskampanjen mot socialtjänsten är i detta sammanhang otäck. Vår demokrati är ett icke-förhandlingsbart värde som är värt att kämpa för. Socialtjänsten kan inte ensamt vända en ogynnsam samhällsutveckling eller ta ansvar för demokratin. Men i oroliga tider kommer det alltid att vara de mest utsatta som drabbas hårdast – och utan socialtjänstens närvaro i lokalsamhället kommer fler vuxna och barn att fara illa.

Det känns som om den mörka historien har återkommit till Europa. Samtidigt jobbar vi för en framtidens socialtjänst – en hållbar socialtjänst där vi under friare former tidigt och förebyggande möter enskilda och familjer i behov av stöd och hjälp. Vi vill frigöra resurser till de som behöver mest stöd, och bygga förtroende för att tidigt kunna förebygga och minska risken för omfattande social problematik.

Vi behöver en socialtjänst som slipper hot och våld, som ges rätt förutsättningar och skydd för sin samhällsviktiga verksamhet. Så att vi kan fortsätta att på bästa sätt hjälpa alla de som behöver stöd, inte minst människor som tvingas fly från krig.

Låt oss hålla både den drömmen, och drömmen om ett fritt och fredligt Europa, vid liv.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen