Upptäckta välfärdsbrott kan leda till utökad kontroll

Att personer med koppling till organiserad brottslighet visat sig driva bland annat HVB kan leda till skärpt kontroll. Det är bra. Men risken finns att HVB-hem stängs med kort varsel.

För ett par veckor sedan skrev jag ett blogginlägg om statens ansvar för institutionsvården. De frågorna har legat och gnagt inom mig sedan dess. Först vill jag säga att det är mycket bra att kopplingar till kriminalitet avslöjas. Våra gemensamma skattemedel ska inte tillfalla den organiserade brottsligheten och barn, unga och andra brukare måste få trygg och säker vård inom socialtjänstens ansvarsområden. De allra flesta av våra HVB fungerar idag bra. Vi har både tillståndsplikt, HVB-register och frekvenstillsyn via IVO, vilket är bra. Jag vet att landets socialtjänster just nu har extremt svårt att få tag i HVB-hem till de ungdomar som inte SiS tar emot. Många HVB säger nej, av förklarliga skäl. De vill helt enkelt inte placera en kriminell ungdom tillsammans med andra ungdomar, som har en helt annan problematik – man vill undvika den så kallade smittorisken, vilket är helt förståeligt. De har inte heller några större möjligheter att skydda ungdomarna från fortsatt brottslighet, och personalens arbetsmiljö påverkas. Detta innebär att det ibland blir nödvändigt att placera ungdomar på ett HVB som man inte har upphandlat, eller saknar erfarenhet av och insyn i.

Oegentligheter kopplat till organiserad brottslighet har upptäckts inom institutionsvården. Jag tänker att det kan leda till utökad kontroll och inspektion av verksamheterna, både från brottsbekämpande myndigheter och IVO, vilket vore bra och nödvändigt. Men: det kan komma att leda till att den redan ansträngda situationen när det gäller placering av barn och unga snabbt förvärras ytterligare. Om oegentligheter upptäcks kan verksamheter stängas med mycket kort varsel. Om det skulle visa sig vara ett större antal tillstånd som dras in, kan situationen bli mycket besvärlig, inte minst för barn och unga i behov av vård. Det är, minst sagt, ett bekymmersamt läge.

Jag vill med detta korta inlägg göra socialtjänsterna uppmärksamma på denna risk, och uppmana alla att se över placeringar, att kontinuerligt följa upp och träffa de unga digitalt eller fysiskt. Ta reda på så mycket som möjligt om HVB-hemmet, vilka som driver det och arbetar där och ha en beredskap om det skulle inträffa i verksamheter där barn och unga är placerade.

Jag vill inte skapa oro, och jag förstår hur svårt det är att planera för något oförutsett, men jag tror att alla gör klokt i att försöka ligga steget före i sina förberedelser, om något skulle hända. Situationen är mycket svår på många håll och hög beredskap är alltid viktig.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen