Sluta hota socialtjänsten – vi måste skydda samhällets utsatta

Nu ökar spridningen av desinformationskampanjen som riktar hot mot socialtjänsten. Vi måste stärka stödet till socialarbetare, vars arbete handlar om att skydda samhällets mest utsatta.

Gång på gång under det senaste året har vi fått rapporter om organiserade desinformationskampanjer med hotfulla budskap riktade mot socialtjänsten. Senaste veckan har det eskalerat och situationen i Göteborg är ett exempel på hur allvarligt läget är. Hoten mot våra socialarbetare – vars arbetsuppgifter handlar om att skydda de mest utsatta i samhället – är ytterst ett hot mot demokratin. Samhället måste sätta ner foten.

Jag har all förståelse för att den som blir föremål för orosanmälningar och i förlängningen en barnavårdsutredning upplever stort obehag och ännu mer oro. Men socialtjänstens mål är inte att omhänderta barn. Den svenska lagstiftningen speglar det. Socialtjänstens uppgift är i första hand att bidra till ett tryggt samhälle och stötta vårdnadshavare så att barn får växa upp i en god miljö hos sina vårdnadshavare. All forskning visar att det blir bäst så. Men det finns situationer där samhället måste ingripa för att trygga barns uppväxt. I Sverige är det socialtjänstens svåra och ansvarsfulla uppgift att göra denna bedömning. Efter alla mina år i socialtjänsten kan jag säga att ett ingripande enligt LVU inte sker och aldrig ska ske lättvindigt.

Jag är också den första att påpeka att socialtjänsten kan bli bättre på en rad saker: använda auktoriserade tolkar, nå ut med begriplig information, arbeta mer förebyggande, samverka bättre med myndigheter och civilsamhället och finnas på plats tidigare i sammanhang där stöd behövs. För en del av detta behöver vi bättre lagstöd i form av en ny socialtjänstlag.

Men när nu senaste årets desinformationskampanjer mot socialtjänsten i Sverige fortsätter, och dessutom ökar enligt vissa bedömare, riskerar det ytterst att drabba de som allra bäst behöver samhällets skydd och stöd. Hoten syftar till att hindra tjänstepersoner och myndigheter från att följa beslutade lagar och förordningar, vilket är fullständigt oacceptabelt.

Det blir också svårare för socialtjänsten att låta personal vistas i utsatta områden, eller gå hem till familjer där stödet skulle behövas som mest. Det bidrar ytterligare till vårt idag segregerade samhälle. Receptet är därför inte att backa undan. Att Göteborg stad nu polisanmäler hotet är i mina ögon väldigt klokt.

Ge socialtjänsten rätt stöd

Vi bör inte, och ska inte, stillatigande se på när detta sker. Socialtjänsten behöver få uppbackning för att vara närvarande i utsatta områden, jobba med föräldrastödsprogram och utökade hembesöksprogram, vara ambassadörer i form av hälsocoacher, samhällsvägledare och kulturtolkar.

Jag hoppas att utredningen om offentliganställdas utsatthet nästa år kommer med förslag som tryggar socialtjänsten i sitt arbete; kanske arbetsgivaren, inte handläggaren, kan vara målsägande i rättsprocesser med våldspotential? Jag hoppas att Socialstyrelsens uppdrag att kartlägga desinformation, leder till att vi får bättre material och stöd på nationell nivå för att öka förståelsen för socialtjänstens roll och individens rättssäkerhet i det svenska samhället. Och jag vill se en närvarande lokalpolis som ger socialtjänsten stöd i den utsträckning som krävs.

Sverige ska fortsätta vara ett tryggt samhälle – och socialtjänstens roll är avgörande. Jag vill idag uttrycka mitt stöd till alla er chefer och handläggare som arbetar runtom Sverige med att skydda barn och unga och stödja föräldrar så att barn i Sverige får en trygg och säker uppväxt. Jag är stolt över er. Vi får aldrig backa undan.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen