Så skapar vi trygga HVB-hem för både barn och personal

Situationen på HVB-hem har debatterats flitigt senaste tiden. För att skapa en trygg miljö för både barn och personal krävs rätt förutsättningar.

I takt med att den grova kriminaliteten ökat har också svårighetsgraden på HVB ökat. Vi hör vittnesmål om hur unga kriminella säljer droger och tar in vapen på HVB-hemmen, utan att personalen har möjlighet att ingripa. Det skapar en otrygg miljö för både barn och personal.

Ingen ska behöva känna sig rädd eller utsatt på sin arbetsplats. Och för att kunna ge rätt vård och stöd till minderåriga behöver personalen ha tillgång till rätt verktyg.

Krockar i lagstiftningen

Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. I verksamheterna är det viktigt med kontinuerliga riskbedömningar och säkerhetsrutiner. Det kan handla om ensamarbete, larm eller kompetens att bemöta personer med olika sorters problematik.

Men som det ser ut idag krockar arbetsmiljölagen med socialtjänstens skyldighet att tillhandahålla boende och stöd till utåtagerande personer. Idag är det till exempel förbjudet med skyddsåtgärder som att låsa in knivar, leta efter droger eller beslagta telefoner och datorer – trots att man vet att de används till droghandel, sexuella övergrepp eller prostitution. I praktiken kan unga fortsätta med samma beteende som är anledningen till att de bor på HVB. Det är inte rimligt att personalen har mindre befogenheter än en förälder, när det handlar om minderåriga i behov av samhällets vård och stöd.

Krävs skyddsåtgärder och ökad kompetens

I december träffade vi på SKR socialtjänstministern för att tillsammans med SSR, Vision och Kommunal diskutera vad vi kan göra för att miljön på HVB-hem ska bli tryggare – både för barnen och personalen. En viktig fråga handlar om personalens befogenheter att vidta olika skyddsåtgärder. Här har vi och regeringen samma uppfattning och socialtjänstministern uttryckte också tydligt att frågan behöver ses över. Det är positivt.

Samtidigt som skyddsåtgärder är av största vikt, måste det gå hand i hand med ökad kompetens hos personalen. Barn och unga som bor på HVB har ofta en komplex problematik. Liknande utmaningar ser vi på LSS-boenden där det i november förra året gick så långt att en ung kvinna dödades på sin arbetsplats.

En central fråga på såväl HVB-hem som LSS-boenden handlar också om personalens kompetens. Det borde vara de mest erfarna och välutbildade som jobbar med barn, unga och funktionshindrade med svår problematik. Idag saknar tyvärr många en gymnasieutbildning motsvarande undersköterska eller barn- och fritidsprogrammet.

Vi kan förbättra situationen

Situationen på HVB-hem, LSS-boenden och SiS-hem har debatterats mycket den senaste tiden. Det är viktigt att frågorna lyfts. Och vi har verktyg för att förbättra situationen.

Utredningen ”Barn i samhällets vård” arbetar med en rad bra förslag om både personalens kompetensnivå och differentiering av HVB-verksamheter. Till hösten 2023 lanserar SKR också vår kompetenssatsning Yrkesresan inom funktionshinderområdet.

Som stöd i att förbättra arbetsmiljön och förebygga hot och våld på jobbet, har SKR och de fackliga organisationerna tagit fram olika metodstöd genom Suntarbetsliv. I det brottsförebyggande arbetet är Socialstyrelsens evidensbaserade kunskapsstöd för att motverka normbrytande beteende och brott en viktig nyckel. Socialstyrelsen har i dagarna inlett ett arbete för att implementera dessa arbetssätt, och 66 kommuner har tackat ja till att medverka.

Avslutningsvis får vi inte glömma att majoriteten HVB-hem och LSS-boenden är välfungerande verksamheter där kunnig personal varje dag, dygnet runt, gör ett oumbärligt jobb. Genom kontinuerligt arbetsmiljöarbete, rätt lagstöd och nödvändiga kompetenssatsningar är jag övertygad om att vi kan säkra både trygga arbetsplatser och en vård där minderåriga får det skydd och stöd de har rätt till.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen