Omsorgen blir bättre med digitala lösningar

Välfärdsteknik kan öka äldres trygghet och självständighet. Men för att införa den krävs ändrade arbetssätt i äldreomsorgen. SKR:s nya podd om välfärdsteknik ger inspiration om hur.

”Snart kommer åttioåringarna sitta med minst tre surfplattor på köksbordet – en från kommunen, en från regionen och en från barnen. Anledningen är att vi inom offentlig sektor missat att digitala lösningar måste samverka för att fungera.”

Det säger Mats Rundkvist, projektledare inom Kompetenscenter välfärdsteknik, i SKR:s nya podd. Och han sätter fingret på något viktigt. Vi vet att välfärdsteknik kan göra stor nytta i äldreomsorgen. Men att införa väldfärdsteknik, handlar inte bara om att införa den digitala tekniken, utan främst om att ändra arbetssätt med stöd av den.

Här släpar äldreomsorgen efter. Och det är inte teknikutvecklingen som bromsar, utan vår förmåga som människor att ta till oss det nya. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för nya arbetssätt i äldreomsorgen, och utmana gamla vanor och värderingar.

En fråga om effektivitet – och livskvalitet

Vi i offentlig sektor måste också gå samman för att utnyttja tekniken. Annars blir det inte effektivt –vare sig för oss eller för de äldre. Vi behöver också göra resan tillsammans med de privata aktörerna som utvecklar välfärdsteknik. Annars riskerar utvecklingen att springa oss förbi.

Om tio år kommer vi ha brist på medarbetare i äldreomsorgen. Det innebär att digitala lösningar som mobila trygghetslarm, fallsensorer och tillsyn via kamera blir extra viktiga. Samtidigt är det här lösningar som både ökar tryggheten och stärker självständigheten för de äldre. Det är en fråga om livskvalitet.

SKR:s satsning gynnar utveckling i hela landet

SKR har en särskild satsning som stödjer kommunerna att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering. Satsningen är en överenskommelse med regeringen och gäller 2020-2022. Det är tack vare den som vi har startat Kompetenscenter välfärdsteknik. Tillsammans med särskilt utsedda modellkommuner samlar kompetenscentret kunskap som gynnar utveckling i hela landet.

Podd, nyhetsbrev och evenemang

Det är Kompetenscenter välfärdsteknik som ligger bakom den nya podden. I varje avsnitt hör du yrkesverksamma och experter dela med sig av erfarenheter om välfärdsteknik och ändrade arbetssätt i omsorgen. I det senaste avsnittet pratar vi förändringsledning med Lena Dahlberg, verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik i Borås stad. Lyssna gärna, och tipsa andra som är intresserade av utveckling i omsorgen om äldre!

Förutom podden kan du följa vårt arbete på webben och i nyhetsbrevet om väldfärdsteknik. Vi arrangerar även en rad seminarier som tar upp olika aspekter av välfärdteknik. Syftet är att underlätta din kommuns digitala resa.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen