Hög tid för kompetenslyft i hela funktionshinderområdet

Det finns stort behov av ökad kompetens i funktionshinderomsorgen. Socialstyrelsens utredning om ett nationellt kompetenscentrum välkomnas, men den borde ha ett bredare fokus.

Vi behöver utveckla kompetensen inom funktionshinderområdet, både hos medarbetare och chefer. Det har jag skrivit om tidigare. Stora satsningar har gjorts på äldreomsorgen, medan funktionshinderområdet tillåtits halka efter.

Att arbeta i funktionshinderomsorgen är otroligt givande, men inte alltid enkelt. Som medarbetare möter du en heterogen grupp som behöver stöd under uppväxten, när de flyttat hemifrån och tills de blir gamla. Du träffar personer med lindrig till svår intellektuell funktionsnedsättning, utmanande beteende, missbruksproblematik, rörelsehinder och somatiska sjukdomar. Din kompetens behöver vara bred nog att möta alla dessa olika behov.

Samtidigt har endast 38 procent av den tillsvidareanställda personalen i LSS-bostäder för barn och unga en grundutbildning inom vård och omsorg från gymnasiet eller komvux. På boenden för vuxna är andelen 64 procent. Det visar Socialstyrelsens rapport som publicerades i mars 2021. Om inte personalen har den kompetens som krävs ökar risken för tvångs- och begränsningsåtgärder, konstaterar Socialstyrelsen.

I brukarundersökningarna inom funktionshinderområdet ser vi att de flesta trivs med stödet de får av personalen, men att de inte alltid kommunicerar på ett för brukarna begripligt sätt. Även SKR:s förstudie till kompetensutvecklingssatsningen Yrkesresan inom funktionshinderområdet pekar i samma riktning. Både handläggare och baspersonal lyfter behovet av stärkt kompetens inom alternativ och kompletterande kommunikation, bemötande och kunskap om olika funktionsnedsättningar.

Socialstyrelsens utredning måste breddas

Innan jul fick Socialstyrelsen i att uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för ett nationellt kompetenscentrum för kunskap om intellektuell funktionsnedsättning och autism inom LSS. Ett prioriterat område är att centret ska fungera verksamhetsnära mot LSS-boenden.

Att utredningen görs är positivt. Ett nationellt kompetenscentrum medverkar till en långsiktig kunskapsuppbyggnad som på ett strukturerat sätt blir tillgänglig för den som behöver den.

Däremot borde utredningens målgrupp och innehåll breddas till att omfatta hela funktionshinderområdet. Såväl Socialstyrelsens rapport som SKR:s förstudie till Yrkesresan visar att behovet av en mer sammanhållen kunskap är jättestort i både myndighetsutövning och i all utförarverksamhet. Det behövs ny nationell kunskap, forskning och utveckling inom hela funktionshinderområdet – från korttidsvistelse, boendestöd och gruppbostäder enligt SoL till daglig verksamhet och sysselsättning – inte bara den verksamhet som sker i ett boende enligt LSS.

En vinst för alla

Kommunerna har lagt stora resurser på att höja kompetensen på funktionshinderområdet, bland annat genom att investera i Yrkesresan. Nu behöver myndigheter och stat hjälpa kommuner att ta nästa steg. Ett kompetenscentrum för hela funktionshinderområdet skulle ge stöd åt alla – oavsett kön, ålder, typ av funktionsnedsättning eller enligt vilket lagrum stödet ges – och är ett viktigt steg mot en mer evidens- och kunskapsbaserad socialtjänst där personalen får rätt verktyg att hantera en ofta komplex arbetsmiljö och utmanande arbetsuppgifter. I slutändan handlar det om att ge personer med funktionsnedsättning det stöd de behöver för att kunna leva sitt liv så som de vill.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen