Digital delaktighet viktigt för alla

En bättre digital delaktighet för alla är viktigt för både de äldre och för personal i äldreomsorgen. Det finns mycket som kommuner kan göra för att minska det digitala utanförskapet.

I Sverige använder 94 procent av invånarna internet nästan dagligen. I äldre delen av befolkningen har användandet ökat, men bland de äldsta födda på 20- och 30-talet är det nästan varannan person som aldrig använder internet. Det framgår i rapporten Svenskarna och internet 2022 från Internetstiftelsen.

Även om användandet av internet och användning av till exempel e-legitimation har ökat från tidigare år, så finns fortfarande en risk för digitalt utanförskap om kunskapen om hur man använder samhällsviktiga digitala tjänster saknas eller om det behövs hjälp för att använda tjänsterna. Många är också oroliga för vad som kan hända på nätet. Att uppmuntra och stödja fler att våga och vilja använda internet är en demokratisk angelägenhet.

Digital osäkerhet hos medarbetare i välfärden

SKR har under 2019 och 2021 undersökt medarbetares syn på, och erfarenheter av, digitalisering i välfärden. I studierna ingår lärare, sjuksköterskor, undersköterskor, socionomer och läkare.

7 av 10 medarbetare är positiva till digitaliseringen både i samhället och på arbetsplatsen. Men det finns variationer mellan yrkesgrupper där socionomer och sjuksköterskor är mest positiva och undersköterskor är minst positiva. Skillnader finns även inom yrkesgrupper mellan olika bakgrundsfaktorer som ålder, kön och geografi.

De som känner sig osäkra på användandet av digitala lösningar i arbetet beskriver ett behov av stöd för att känna sig trygga. Att utveckla medarbetarnas färdigheter är en nyckel för att hantera kompetensförsörjning och skapa en mer tillgänglig välfärd. Smart användning av digital teknik innebär att utmana traditionella arbetssätt – något som ställer stora krav på delaktighet, ledarskap och digital kompetens.

Flera framgångsrika exempel från kommuner

Att öka både seniorers och personalens digitala delaktighet och trygghet i användandet har varit prioriterade områden för SKR Kompetenscenter välfärdsteknik, en överenskommelse mellan regeringen och SKR som pågått 2020–2022.

Några av våra modellkommuner har utvecklat olika sätt att öka seniorers digitala delaktighet och stärka personalens kunskaper och trygghet i att använda digitala lösningar i vården och omsorgen:

 • Ökad delaktighet bland äldre i Borås
  Borås stads vård- och äldreförvaltning har arbetat aktivt med att öka den digitala delaktigheten bland seniorer. Utlåning av surfplattor är en del i satsningen. Alla som lånar en surfplatta får en individuell introduktion, följt av regelbundna utbildningsträffar där deltagarna kan lära tillsammans. Fokus ligger på att underlätta självständighet i vardagen, till exempel beställa från apotek eller mataffär eller besöka 1177.
 • Upplevelseverkstad i Karlstad
  Det kan vara svårt att föreställa sig hur det är att behöva hjälp. Genom att uppleva hur det är att ha en nedsättning av funktioner och hur det påverkar vardagen, har Karlstad kommuns medarbetare fått en fördjupad förståelse för hur det är att inte klara det man vill på egen hand. Upplevelseverkstaden består av ett antal upplevelser i form av olika koncept som tagits fram. Medarbetare har under ledning av personalen i verkstaden varvat olika upplevelser med diskussion och reflektion.
 • Lärcentra i Skellefteå
  Skellefteå kommuns vård- och omsorgsavdelning har byggt upp lärmiljön Lärcentra. Deltagarna får bland annat simulera olika praktiska moment som att koka kaffe eller gröt där VR-utrustning, synskadeglasögon och simuleringsdräkter hjälper till att sätta sig in i andra individers situation. Lärcentra fungerar som ett nav för lärande i Skellefteå, där det blir naturligt att fylla på med kunskap från lärosäten, forskning och specialister i regionen.

Stöd på vägen framåt

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik har de här åren aktivt arbetat för att stödja kommunerna i att stärka den digitala delaktigheten och kompetensen. Vi har erbjudit en rad seminarier, och tagit fram stödmaterial och praktiska vägledningar för personal att använda i möten både med seniorer och på arbetsplatsträffar.

Nu finns även en webbplats där vi samlat artiklar, filmer och rapporter om digital delaktighet och stöd till handledare i arbetet med att öka medarbetares kunskap och trygghet i att använda digitala lösningar. Syftet är att ta till vara på den kompetens och initiativkraft som finns bland de många aktörer på olika sätt arbetar med frågan.

Det är inte för sent att minska det digitala utanförskapet för våra äldre. Att vi alla hjälps åt är ännu viktigare med tanke på kompetensbristen inom äldreomsorgen. Både kommuner, regioner och stat har en viktig roll i att hitta en väg för hur vi tillsammans tar oss an dagens utmaningar. Ju fler vi kan göra delaktiga i digitaliseringen desto bättre!

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen