Vi utvecklar ÖJ grundskola och gymnasieskola

Uppföljning och analys. Jag har funderat en hel del på dessa begrepp över åren. Kanske har jag fortfarande fler frågor än svar, vilket jag tänker är bra. Att ställa frågor är grunden för att uppföljningen ska vidga min förståelse och leda mig framåt. För det är inte enkelt att få till ett bra uppföljningsarbete. Men när det lyckas, då är det något som bidrar till ett hållbart utvecklingsarbete och dessutom kan stärka självkänslan i en organisation.

Inom kort publicerar SKR Öppna jämförelser för grundskolan, som firar 15 år i år. De senaste åren har flera förändringar gjorts i syfte att ge kommunerna ett lättillgängligt stöd för analys och utveckling. Nu tar vi ännu ett steg på den vägen.

Mer om det strax. Först vill jag uppehålla mig lite vid ett par tankar om uppföljning och analys.

Lärandet på vägen är centralt

Ett kvitto på ett bra uppföljningsarbete är att det har haft betydelse under året. Med andra ord, motsatsen till en kvalitetsrapport som öppnas en gång per år.

Det handlar heller inte bara om att läsa färdiga resultat och tabeller. Det är lärandet på vägen som är avgörande. Det är väl egentligen ganska självklart att uppföljning i sig inte är intressant om vi inte samtidigt reflekterar över det vi ser. Men det är ändå värt att påminna om vikten av att hitta former som bidrar till att ett gemensamt lärande kan ske.

Det verkar finnas en rörande enighet om att skolor och huvudmän är bra på uppföljning, men sämre på analys. Så kan det vara. Men jag tänker ibland att analysen lätt blir något som känns både svårt, komplicerat och alldeles för stort. Och när alla pratar om att analyserna brister, ja, då kan det nästan kännas oöverstigligt. Man behöver hitta olika former för olika sammanhang för att arbeta med uppföljning- och analysarbetet. Och som ledare kan man komma ganska långt genom att ställa enkla frågor. Uppföljning och analys ska bidra till kreativitet och nyfikenhet – det är då organisationens självförtroende kan stärkas.

Uppföljning - viktig del av ledarskapet

Vad och hur man följer upp handlar till syvende och sist om ledarskap. Hittar man inte en struktur för uppföljning och analys som leder till utveckling så spelar den såklart ingen roll. Som skolchef kan man behöva ställa sig en rad frågor. Vad är det för underlag den politiska ledningen behöver? Vilken nivå behöver ha vilket underlag? Törs vi provocera? Hur gör man så att det leder framåt? Hur ska vi lyfta fram de som gått före i syfte att inspirera andra?

Nu står vi också i ett läge där skolmyndigheterna ska ta fram nationella mål och indikatorer för samtliga skolformer. På vilket sätt blir detta värdefullt för huvudmännen och vilken skillnad kan det göra? Kommer vi fånga det viktiga eller fångar vi bara det mätbara? Hur ska de kommande kvalitetsdialogerna utformas för att ge ett reellt stöd till huvudmännen? Intressanta frågor som vi ser fram emot att diskutera både med Skolverket och med er medlemmar.

Utvecklade kommunrapporter i ÖJ som stöd i det egna arbetet

Åter till kommande Öppna jämförelser för grundskolan som publiceras den 26 november. (ÖJ för gymnasieskolan kommer i mars)

Den senaste förändringen av ÖJ var lanseringen av de så kallade kommunrapporterna. I dessa kan varje kommuns resultat jämföras med resultaten i regionen och riket. Rapporterna, som är till för kommunens eget utvecklingsarbete, har kommit att bli ett uppskattat material hos huvudmännen. Det är vi glada för och har tagit fasta på i vårt arbete.

Eftersom de nationella resultaten nu finns i dessa rapporter, har jag beslutat att de övergripande huvudrapporterna ska utgå. Vi fortsätter istället att satsa på att utveckla kommunrapporterna. Alla data, som exempelvis modellberäknade värden, hittas som vanligt i databasen Kolada.

Som en del av denna fortsatta satsning kommer vi att introducera ett nytt avsnitt med tips på hur läsaren kan fördjupa sina analyser av resultaten. Där kommer vi beröra frågor som: Vilka typer av analyser går det att göra? Vilken kompetens krävs för att göra dessa analyser? Vad för slags stöd behöver vår verksamhet i analysarbetet?

Jag hoppas att detta material kan bidra på ett positivt sätt till ert gemensamma lärande i din kommun och väcka en och annan nyfiken fråga.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen