Viktigt att barn och ungdomar från Ukraina nu börjar i skolan

Skolstarten har nu firats med röda mattor, glass och andra högtidliga ceremonier för såväl elever som personalen i skolan. Precis som det ska vara. Det är speciellt att välkomna nya och gamla elever tillbaka igen efter ett långt sommarlov, liksom det är att möta barn och föräldrar den allra första inskolningsdagen i förskolan. Med höstterminen följer ofta en känsla av förväntan och nystart som tydligt markerar förskolans och skolans viktiga uppdrag. Att hålla i den känslan tillsammans med elever och kollegor tror jag ger än mer engagemang och arbetsglädje.

Våren präglades till stor del av kriget i Ukraina och dess fruktansvärda konsekvenser. När vi nu stämmer av läget med kommunerna inför hösten ser vi att det är lugnt hos de flesta i verksamheterna och tillströmningen av barn och ungdomar under sommaren har varit låg. Det ser ut att fortsatt vara relativt få mottagna i skolorna och kommunerna har god beredskap och kapacitet att ta emot fler. Att gå i skolan, ta del av undervisning, lära sig svenska och inte minst vara en del av en vardag med gemenskap och ett socialt sammanhang är av stort värde för varje enskilt barn.

I dagsläget vet vi dock inte hur stor andel av de ukrainska barn och ungdomar som finns i kommunerna som går i förskola och skola. Det kan vara svårt att ha koll på de som har eget boende och vissa kommuner har också fått många färre individer än Migrationsverkets tidigare besked. Vi har varit i kontakt med Migrationsverket för att diskutera om det finns någon möjlighet att verket kan underlätta för kommunerna att nå massflyktingar som bor i eget boende för att ytterligare öka möjligheten för kommunerna att komma i kontakt angående skolgång.

Viktigt att få en bild av hur många som börjat i skolan

Det är viktigt att ta reda på hur stort glappet är mellan de som kommit och de som finns i verksamheten – både nationellt och lokalt. Kriget verkar tyvärr bli långvarigt och vi måste göra allt vi kan för att få in barn och ungdomar i förskola och skola så snart som möjligt.

På våra nätverksmöten hör vi hur kommunerna arbetar med olika insatser för att nå ukrainska vårdnadshavare, till exempel genom mottagningsenheter, öppna förskolor och familjecentraler, information på kommunens hemsida, sociala medier och samarbete med frivilligorganisationer. Engagemanget är stort! Fortsätt gärna att sprida idéer och goda exempel till oss och till varandra.

Jag vill också flagga för att Skolverket kommer vända sig till alla 290 kommuner för att göra en snabb uppföljning av antalet inskrivna barn och unga från Ukraina i skola. Denna uppföljning är viktig att svara på så att vi kan få en bild av hur läget ser ut. Håll utkik efter enkäten som kommer här i veckan!

Snabbutred möjligheten att ge fler tillgång till SFI

Lika viktigt som det är för barn och unga att komma in i skolan, lära sig svenska och få ett socialt sammanhang, lika viktigt är det att nyanlända ges möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det svenska språket är en viktig förutsättning för detta. I juli lämnade SKR därför en skrivelse till regeringen om att snabbutreda möjligheten att ge personer från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet rätt att läsa svenska för invandrare (SFI) och andra utbildningar inom komvux samt samhällsorientering. Det brådskar och jag hoppas att vi snarast får ett svar.

Intressant höst att vänta

Nu väntar en spännande höst. Jag ser fram emot fortsatta samtal om de reformer som nu pågår och de utredningar som ska presenteras. En viktig ingång för SKR – oavsett om det handlar om exempelvis förändringar av ansvar, uppföljning, statsbidrag eller huvudmannaskap – är att förslagen hänger ihop. Systemet måste fungera i praktiken. Ansvar och befogenheter behöver gå hand i hand. Och den fråga man alltid behöver ställa sig – såväl nationellt som lokalt – bör ständigt vara på vilket sätt blir det här bättre för barnen och eleverna?

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen