Välkommen till möte!

Nu är det snart dags för det första digitala informationsmötet för förvaltningschefer/skolchefer i landets kommuner. Det här är ett möte som jag verkligen ser fram emot. Vår ambition är att vi ska nå er alla.

Det är mycket som händer inom utbildningsområdet just nu. En rad utredningar, reformer och förändringar i myndigheters arbetssätt är på gång. Det är inte helt enkelt att överblicka konsekvenser, hur förslag ska genomföras eller hur system kommer fungera i praktiken. Mitt i detta pågår en vardag där ni som skolchefer har ett viktigt uppdrag att bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete för att stärka likvärdighet och kvalitet i era skolor, motverka segregationens effekter, trygga kompetensförsörjningen samt hantera följderna av pandemin.

Jag tror att vi mer än någonsin behöver ta hjälp av varandra och tänka tillsammans. Hur hänger förslag och reformer ihop? Vilka effekter ser ni för era olika verksamheter? Hur ser ni på förutsättningar för er långsiktiga planering? För att kunna tänka tillsammans är ett första steg att alla har information om vad som är på gång. Här har SKR en viktig roll.

Under mina första månader som avdelningschef har jag därför funderat på hur vi kan utveckla mötesformer och dialog med er medlemmar. Pandemin har givit den digitala utvecklingen en viktig skjuts och helt plötsligt ter det sig inte omöjligt att regelbundet samla alla kommuner. Jag kommer därför bjuda in landets skolchefer till webbsända informationsmöten ett par gånger per termin. Syftet är att på ett enkelt och smidigt sätt dela information om aktuella frågor som rör förskola-vuxenutbildning.

På premiären den 14 oktober deltar Erik Nilsson, statssekreterare på Utbildningsdepartementet och han ska berätta om regeringens nya satsningar i budgeten. Själv är jag särskilt nyfiken på att höra mer om regeringsuppdraget till skolmyndigheterna om ökad kvalitet och likvärdighet. Vi kommer även informera om SKR:s uppdrag och roll samt vad som är aktuellt hos oss, vilket också är ett syfte med dessa möten. Vi vill att det ska bli tydligare för er medlemmar vad vi gör och hur vi ser på olika frågor.

Jag hoppas vi ses den 14:e oktober! Du som är skolchef och inte ännu anmält dig, anmäl dig redan idag.

Inbjudan informationsmöte skolchefer

Varmt välkommen!

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen