Tappa inte bort glädjen, energin och kreativiteten i skolan

Idag vill jag slå ett slag för skolans hela uppdrag och betydelsen av att inte tappa bort glädjen, energin och kreativiteten i skolan – särskilt i ljuset av pandemin. Det behöver inte innebära någon motsättning till kunskapsuppdraget. Tvärtom.

Skolans uppdrag är mångsidigt. Elever ska stimuleras till att inhämta och utveckla både kunskaper och värden. Skolan ska främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Ibland kommer den delen av skolans uppdrag i skymundan. Jag skulle gärna se ett vidgat samtal och en bredare syn på skolans betydelse för barns och ungas utveckling och lärande. Allt hänger ihop.

Den psykiska ohälsan har ökat

En bredare syn på skolans betydelse blir särskilt viktigt i ljuset av de senaste två åren. Effekterna av pandemin handlar om så mycket mer än om förlorade kunskaper i olika ämnen. Hur har färdigheter och förmågor påverkats? Barn och ungas framtidshopp? Vi nås också av oroande signaler att den psykiska ohälsan hos elever har ökat.

I skolornas målmedvetna arbete att ta hand om konsekvenserna av de senaste två åren tror jag därför på att skapa en gemensam positiv kraft i att vara tillbaka till en normalare vardag. Att inte tappa bort glädjen, energin och kreativiteten på vägen. Att lyssna på eleverna och ge möjlighet till delaktighet ger bättre förutsättningar för att skapa en meningsfull och relevant undervisning som stärker motivationen. Vi vet också att om man ingår i ett sammanhang och har roligt stärks relationer (det gäller såväl barn som vuxna). Relationer, som i sin tur bidrar till trygghet och studiero och därmed ett bättre lärande.

Skolan som arena för kreativitet

Men jag tänker inte bara på undervisningen utifrån skolans breda uppdrag, utan också på betydelsen av det som kan skapa ett ytterligare kitt och stärka samhörigheten i en skola – oavsett om det handlar om elevkonserter och teatrar, utställningar, tårtkalas, gemensamma friluftsdagar, fadderverksamhet eller liknande. Allt det vi inte har kunnat göra under pandemin.

Vi är nog många som har sett kraften i hur estetiska uttrycksformer kan stärka både elevernas självkänsla och hela skolans kultur. Att ge barn och unga möjlighet att uttrycka sig på fler sätt och att vara delaktiga i ett skapande kan bidra både till en ökad känsla av tillhörighet och välmående.

Tänk om skolan i större utsträckning kan vara en arena där musik, dans, rörelse och kreativitet finns med på ett naturligt sätt, inte bara utifrån kunskapskrav med betyg och bedömning som incitament? Det handlar om att ge eleverna möjlighet att förverkliga sina drömmar genom upplevelser, eget skapande och olika ingångar till kunskap. Att tillsammans göra något som bidrar till att de kan vara stolta över sin skola – som ett komplement eller som en drivkraft i undervisningen.

Stödja kunskapsuppdraget

Jag är övertygad om att alla – oavsett om du är barn, ungdom eller vuxen – mår bra av att utveckla olika förmågor och hitta din egen källa till kreativitet och lärande. Min vision är en skola som kännetecknas av att tillvarata alla elevers inneboende kraft, engagemang och glädje. Inte på bekostnad av kunskapsuppdraget, utan i syfte att stödja det. Allt hänger ihop.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen