Staten måste kliva fram – inte ta över

Nu har remissinstanserna yttrat sig över utredningen om ett ökat statligt ansvar för skolan. En viktig utredning som varit i fokus för den nationella skoldebatten under lång tid. Även om SKR motsätter sig ett statligt huvudmannaskap, ser vi att det finns områden där staten borde kliva fram och ta ett större ansvar.

Jag tror att det är tydligt för de allra flesta att utredningens förslag om att staten skulle ta över huvudmannaskapet för skolan skulle innebära en gigantisk reform, av sådana mått som är svåra att överblicka. Men även utredningens alternativa förslag, ett ökat statligt ansvarstagande där kommunerna fortfarande är huvudmän, är problematiskt.

Båda förslagen innebär mycket stora reformer som kommer kräva åratal av ytterligare utredningar, implementering och politisk enighet innan de kan bli verklighet. Och inte ens då vet vi om de kommer göra skillnad.

Den bristande likvärdighet som utredningen – och hela Skolsverige – vill komma åt, är till stor del kopplad till utmaningar i samhället som inte försvinner bara för att staten tar över huvudmannaskapet för skolan. Segregationens negativa effekter i vissa områden. Den demografiska utvecklingen där antalet personer i arbetsför ålder inte ökar i tillräckligt snabb takt. Småskalighet i glesbygd. Att det inte finns behöriga och legitimerade lärare överallt. Det är svårt att se att ett statligt huvudmannaskap kommer påverka detta.

Ökad statlig styrning

Det betyder inte att statens styrning inte har betydelse. Tvärtom finns områden där staten behöver ta ett ökat ansvar.

 • Statens finansiering av skolan behöver bli mycket mer hållbar och stabil – de kortsiktiga och ryckiga statsbidragen måste få ett slut.
 • Staten behöver ta sitt ansvar för kompetensförsörjningen och se till att det finns lärarutbildningar som når hela landet. Det är stor skillnad på tillgången till lärare beroende på var man bor. Det här är ett ansvar som staten redan har idag.
 • Digitaliseringen! SKR vill se en statlig samordning av skolans it-lösningar som också måste hänga ihop med övrig digital infrastruktur i offentlig sektor. Här skulle skolan vinna på ett mer nationellt grepp istället för att var och en ska lösa det själv.

Det är viktigt att komma ihåg att utredarens uppdrag har varit att enbart titta på vad staten kan göra – och inte föreslå andra åtgärder. Utöver de punkter jag listat ovan, skulle en sådan åtgärd kunna vara att både kommuner och staten stödjer mer av lokala lösningar och anpassningar, till exempel när det gäller kompetensförsörjning. En annan skulle kunna vara att titta på hur man skulle kunna stärka små huvudmäns förutsättningar.

Skolan styrs bäst nära eleverna, SKR:s hållning i frågan om skolans styrning

Ta tillvara på det som fungerar bra idag

Utredarens problembeskrivning är dock både klok och gedigen och jag är övertygad om att vi är många som kan hämta kraft från den analys som görs. Och oavsett vägval framöver behöver besluten vara genomtänkta, det måste vara tydligt vem som ansvarar för vad och systemet bör bygga på det som fungerar bra idag, till exempel den styrka som finns i närheten mellan verksamhet och beslutsfattande i kommuner idag.

Sist, men inte minst. Den diskussion om utredningens förslag som nu pågår på nationell nivå, betyder inte att man lokalt i kommuner och skolor sitter stilla och väntar på stora systemreformer. Tvärtom pågår ett viktigt och engagerat arbete för att driva utveckling, lösa problem och ge barn och elever goda och likvärdiga förutsättningar att lyckas här och nu. Det är viktigt att hålla i. Vi har inte tid att vänta, och vi behöver bli än mer modiga och utmana oss själva att fundera på vad vi gör och skulle kunna göra utifrån nuvarande förutsättningar. Klart är att ingen – varken staten, kommunerna eller skolorna – sitter ensamma med svaret. Här krävs att vi arbetar tillsammans.

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er en Glad Påsk!

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen