Skoldebatten, styrkedjan och starka kommuner

Under mitt arbetsliv som chef i offentlig sektor och avdelningschef på SKR, har jag sett reformer, förslag och idéer både genomföras och passera förbi. Just nu står vi i en situation där förslagen på förändringar i såväl styrning och ansvarsförhållande som finansiering av skolan kanske är fler och större än på länge.

Skolan är också en del av ett allt mer segregerat samhälle, samtidigt som ambitionerna och kraven blivit allt högre.Även om ordet ”utmaningar” onekligen kan tyckas lite väl använt, är det precis det som många kommuner och skolor verkar i varje dag.

En förenklad debatt är ett bekymmer

När jag nu blickar tillbaka på min tid på SKR är det en sak som jag funderat extra mycket kring. Nämligen den förenklade debatten om skolan. I en komplex verklighet fungerar inga ”quick fixes”. Oavsett hur gott syftet än är. Ofta missas den grundläggande frågan – på vilket sätt bidrar förslaget till lösningen av problemet?

En sådan fråga är naturligtvis förstatligande av skolan. Ingen tycks kunna tala om vad det egentligen betyder, men för en del är det svaret på allt. Nu får vi se fram emot arbetet som den nya utredningen ska göra. Från SKR:s sida har vi spelat in en rad av just dessa komplexa frågor som utredningen behöver hantera.

Styrkedjans betydelse – ett mantra

I skoldebatten är det alltså lätt att gå vilse i alla idéer. Så jag vill passa på att ta tillfället i akt att påminna om vikten av att samla oss kring de framgångsfaktorer som finns, det vi vet gör skillnad och det som forskningen visar spelar roll. Det tar naturligtvis tid och det finns inga genvägar. ”Skolutveckling byggs inifrån” har varit något av ett mantra för mig. Det mesta kokar ner i skolornas inre arbete, i mötet mellan lärare och elev.

Ett annat mantra har varit styrkedjans betydelse - att huvudmännens styrning och ledning spelar roll genom att skapa förutsättningar för skolornas inre arbete. Under mina år på SKR har de flesta av våra satsningar och analyser tagit avstamp just i att stärka styrkedjan med fokus på samarbete och tydlighet i ansvar och roller. Men också för att skapa förutsättningar för implementering av olika beslut och förändringsprocesser.

En annan reflektion från min sida är att det är lätt att fastna i diskussioner som inte leder framåt. Ofta tycks man glömma bort att det handlar både om system och människor. Förhållningssätt, värderingar och förväntningar – genom hela styrkedjan – ska inte underskattas. Förändringar sker inte, så som de är tänkta, om kedjan inte håller ihop.

Det finns alltså inga genvägar. Långsiktighet, hårt arbete och ständiga förbättringar i vardagen är de nyckelord som jag hoppas blir en tydligare ledstjärna framöver när det gäller styrning på alla nivåer – både på nationell och lokal.

Ingen slump att kommunerna klarar pandemins påfrestningar

Lika många gånger som jag bekymrats över en förenklad debatt eller, för den delen, en onyanserad svart-vit bild av en svensk skola i kaos och kris, lika många gånger har jag imponerats av den kunskap, det engagemang och den flexibilitet och vilja att hantera sitt uppdrag på bästa sätt som finns lokalt – i kommuner och skolor.

Skolhuvudmännen har - trots stora påfrestningar - hanterat pandemikrisen väl. Det är ingen slump. När jag blickar tillbaka drygt tio år i tiden ser jag att kommunerna idag är mer välorganiserade med kopplingar till varandra via exempelvis nätverk för dialog och erfarenhetsutbyten. Det finns också etablerade samarbeten för forskning och utveckling, både regionalt och till exempel genom Ifous. Detta är en spännande utveckling och ingenting av detta fanns när jag började på SKL 2008. Jag är stolt över att ha bidragit till den utvecklingen och kommer följa detta noga och intresserat.

Med dessa ord vill jag tacka för mig som avdelningschef på SKR. Jag vill sända ett stort tack till alla kommunala företrädare som jag genom åren har träffat och som visar prov på stort engagemang, mod och kurage att våga ansvara för stora och viktiga delar av vårt samhälle

Nu lämnar jag över pennan till min efterträdare, Monica Sonde. Själv går jag vidare till nya arbetsuppgifter, nu närmast som VD för SKL International, men även med en liten fot kvar i SKR organisationen.

Varmt välkommen, Monica!

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen