Skolan i en digital tid – nu och framåt

Debatten om skolan är ofta alltför svart eller vit. Det gäller inte minst frågan om skola och digitalisering, vilket varit tydligt de senaste veckorna. Diskussionen kan fortfarande – trots den tid vi lever i – fastna i om vi ska ha digitala verktyg i skolan eller inte. Märkligt kan tyckas. Teknik i sig är självklart varken bra eller dåligt, utan det viktiga är hur vi använder den – oavsett om det handlar om undervisning eller it-system. Frågor behöver lösas, utmaningar mötas och möjligheter tas tillvara. Det har vi på SKR, tillsammans med många huvudmän, arbetat intensivt med länge. Och kommer fortsätta att göra.

Aktuellt just nu är att SKR, lagom till julavslutningen, går i mål med det vi kallat Skoldigistöd. Vi har, inom ramen för en överenskommelse med staten, fortsatt jobba med delar av den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering, #skolDigiplan.

SKR har tagit fram stöd tillsammans med kommuner

Det som varit roligast under den här tiden är det nära samarbete vi haft tillsammans med er kommuner. Uppslutningen och engagemanget har varit fantastiskt och många har delat med sig av erfarenheter och behov som finns lokalt, något som format innehållet i vårt arbete. Ungefär 1 500 personer har nu deltagit på seminarier och möten, vilket visar på stort intresse för digitalisering i skolan och behov av stöd, både nu och framöver.

Här får ni en kort glimt av de material vi tagit fram:

 • En vägledning för huvudmännen om digitala nationella prov; allt från införande av e-legitimationer och anslutning till identitetsfederationer, till andra vägval som kan anses vara framtidssäkra (tillsammans med Inera och kommuner).
 • Ett beställarstöd för upphandling och inköp (tillsammans med Adda).
 • En vägledning för att bygga upp både pedagogisk och teknisk support .
 • Ett specialanpassat metodstöd från Innovationsguiden för användarcentrerad skolutveckling, det vill säga hjälp för att ta fram digitala produkter och tjänster till störst nytta – utifrån användarnas verkliga behov.

Skoldigistöd – stöd i arbetet med digitalisering i skolan

Nationellt stöd och samordning nödvändigt

En utmaning är skillnaderna mellan huvudmän i både tillgång till och användning av digitala verktyg samt i digital mognad. En annan är att avsaknaden av säker och smidig nationell infrastruktur för till exempel överföring av data mellan aktörer och system, fortsätter att försvåra effektivt arbete. Alltför ofta ser vi att huvudmännen var för sig behöver lösa samma uppgifter och bygga egen specialistkompetens. Det är ytterst ineffektivt, vilket vi ofta påpekar till myndigheter och departement och naturligtvis också nu i vår slutrapport om överenskommelsen till regeringen.

I slutrapporten lyfter vi även fram behovet av en långsiktig nationell finansiering för att säkra skolhuvudmännens förutsättningar för en digitalisering som bidrar till ökad kvalitet och stärkt likvärdighet. För även om det finns ett starkt intresse och engagemang och mycket som skolhuvudmännen själva kan göra – var för sig eller tillsammans – behövs ett tydligt nationellt ansvarstagande till stöd för insatserna.

Hålla ut och skapa förutsättningar tillsammans

Det är viktigt att SKR, våra medlemmar, staten och övriga aktörer håller ut och fortsätter satsa på digitalisering i skolan. Möjligheterna och utmaningarna kommer inte bli färre med tiden, utan kanske snarare fler. Och det är tillsammans vi skapar de bästa förutsättningarna för att ta vara på möjligheterna och undvika fallgroparna kring skolans utveckling i en digital tid. Jag ser fram emot att fortsätta detta viktiga arbete tillsammans framöver. Men innan dess väntar julledighet och jag vill passa på att önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År!

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen