Skolan efter valet

Det är nu drygt en vecka sedan Sverige gick till val och i skrivande stund pågår regeringsförhandlingar. Även om vi ännu inte vet hur skolpolitiken kommer att formas, vet vi att kommuner och skolor just nu tar sig an och implementerar de reformer som beslutades under förra mandatperioden. Själv tänker jag tillbaka på ett samtal som jag deltog i under Almedalsveckan i somras.

Temat för samtalet var att lyfta fem viktiga frågor för skolans styrning och ledarskap efter valet. Det här var mina medskick till en ny riksdag och regering – oavsett valresultat:

 • Styrkedjan måste hänga ihop.
 • Fokus på rätt saker – det som ger effekt.
 • Långsiktiga hållbara förutsättningar och arbetsro.
 • Tillvarata lokala förutsättningar.
 • Ett gemensamt ansvar för att prata mer positivt och nyanserat om skolan och arbeta tillsammans.

I en styrkedja som hänger ihop behöver alla aktörer; staten, huvudmännen och skolan, ta ansvar för det egna området, att samarbetet fungerar väl och ha respekt och intresse för varandras uppdrag och roller. Det gäller hela styrkedjan. I dag finns det allt för många exempel – hos alla aktörer – där man har fingrarna i fel syltburk.

Efter Skolkommissionens betänkande föreslog SKR att vi skulle ha ett nationellt samråd – där ansvariga aktörer på riktigt resonerar om svåra utmaningar och ser vem som behöver agera och på vilket sätt. Jag tycker fortfarande att det är en god idé! I dag finns en hel del samverkan, men den behöver fördjupas och göra skillnad.

Jag lyfte också vikten av att ha fokus på rätt saker – det som ger effekt. Det kan tyckas självklart, men är värt att påminna om. Det finns i dag väl grundad kunskap om vad som gör skillnad, vad som ger god skolutveckling. Låt oss ha sikte på dessa framgångsfaktorer när vi diskuterar hur likvärdighet och kvalitet kan stärkas. Det finns trots allt en bred enighet om vilka dessa faktorer är.

Lika viktigt är såklart hållbara förutsättningar för huvudmän och skolor. Den ryckiga styrningen måste upphöra och ersättas med långsiktighet och arbetsro.

Tillvarata lokala förutsättningar

Skolan finns i ett lokalt sammanhang. De barn, elever, vårdnadshavare, medarbetare och ledare som finns just här, påverkar verksamheten. Det finns en styrka i närheten mellan verksamhet och beslutsfattande i dag – att snabbt kunna ställa om utifrån ändrade förutsättningar och behov. Detta behöver tas tillvara, liksom den styrka som det lokala sammanhanget innebär med möjlighet till samverkan mellan skolan, socialtjänst och kultur och fritids och så vidare. Och ska jag vara uppriktig, visst kan styrkan i att skolan finns i ett lokalt sammanhang, ibland nyttjas bättre. Här kan vi göra mer, hjälpas åt och kliva fram.

Gemensamt ansvar för en mer positiv och nyanserad bild av skolan

Jag har i flera blogginlägg den senaste tiden pekat på behovet av att nyansera bilden av skolan. Det handlar inte om att blunda för de problem som finns, utan att också sätta ljus på det positiva, det som fungerar bra och den skillnad vi vet att skolan gör för barn och unga i dag. Hur påverkas personal och elever på de skolor med tuffast förutsättningar av den ensidiga bilden i debatten? Alla – lärare, rektorer, skolchefer, förtroendevalda, centrala parter – har här ett ansvar. Jag tror att det är avgörande för att stärka både attraktiveten för läraryrket och kvaliteten, men också för att stärka tilliten till skolans förmåga och kapacitet.

Med förhoppning om samarbete

Dessa områden – som jag hoppas att en ny riksdag och regering tar sig an – är inte enkla. Men de är nödvändiga för att utveckla en god ledning och styrning av skolan. Att ge alla barn och elever goda och likvärdiga förutsättningar att utvecklas är svårt på riktigt. Ingen – varken staten, kommunerna eller skolorna – sitter ensamma med svaret. Min förhoppning är ett förtroendefullt samarbete tillsammans i hela styrkedjan med fokus på de framgångsfaktorer vi vet gör skillnad.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen