Se till att Komvux kan vara en lösning!

I veckan presenterades budgetpropositionen. Komvux är fortsatt en nyckel i regeringens strategi att utbildning ska hjälpa oss ur krisen. Det är bra att regeringen gör satsningar för att motverka långtidsarbetslösheten och stärka vuxenutbildningen. Men om det ska lyckas, krävs att flera knutar löses upp.

I den här bloggen fokuserar jag på vuxenutbildningens möjligheter att jobba med den grupp som blir anvisade från Arbetsförmedlingen att söka reguljära studier. I vår nya rapport pekar vi på flera frågor som behöver lösas för att den här åtgärden ska nå önskvärt resultat. Jag tror verkligen att om regeringen hörsammar de behov som våra medlemmar för fram i rapporten, så skulle många knutar kunna lösas upp.

Vägledning och stöd inför, under och efter studierna

En utmaning är att de som blir anvisade till vuxenutbildningen i stor utsträckning är en annan grupp än de som aktivt söker själva. Många är studieovana och har bristande språkkunskaper. Därför behövs kompletterande stöd inför, men också under och efter studierna. Det är inte rimligt att vuxenutbildningen ensam kan ta ansvar och klara detta inom ramen för det uppdrag kommunerna har idag. Det handlar till exempel om vägledning för att kunna söka rätt utbildning, motiverande insatser för att fullfölja den, och slutligen stöd för att knyta kontakter med möjliga arbetsgivare.

Det är inte enkelt för individen, särskilt med bristande språkkunskaper, att hamna rätt. Och när det inte finns bra system för informationsöverföring blir de arbetssökande själva informationsbärare mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. Det är problematiskt.

Förutom dessa konkreta problem, finns det i det här sammanhanget flera övergripande, mer komplexa frågor som behöver diskuteras. En sådan fråga är om mer utbildning verkligen är lösningen för alla individer?

Ekonomiskt bistånd ska inte vara en studiefinansiering

En slutsats i vår rapport är att studiemedel från CSN eller ersättning från Arbetsförmedlingen måste vara tillräcklig för att trygga individens försörjning under studierna. Ekonomiskt bistånd är inte tänkt att vara ett sätt att finansiera studier, utan ett tillfälligt stöd för den individ som hamnat i ekonomiska svårigheter. Här behöver regeringen verka för att ekonomiskt bistånd blir ett skyddsnät vid kortvarigt behov av försörjning.

Budgetförslagen möter inte problemen

I budgetpropositionen presenterar regeringen ytterligare förslag där komvux ses som en viktig nyckel. Men det finns inget i regeringens budgetförslag hittills som möter de problem som vi beskriver i rapporten. Knutarna behöver lösas.

Vi vill också se en långsiktighet i satsningarna på vuxenutbildningen från regeringens sida. Exempelvis vill SKR ha en treårig planering inom yrkesvux. Det kräver framförhållning att planera och organisera utbildning.

Det pågår verksamhet för fullt i kommunerna. Ingen sitter och väntar på bättre förutsättningar, utan gör det bästa med det de har. Det är tecken på drivkraft och flexibilitet i kommuner och regioner. Våra medlemmar är en kraft att räkna med; med hög förmåga till leverans, som kan bli ännu bättre med rätt förutsättningar.

SKR:s rapport: Anvisad att söka till reguljära studier och sen då?

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen