Ryktesspridning om socialtjänsten oroar

Nu är vi några dagar in på det nya året och verksamheten i förskolor och skolor är full gång igen. Jag vill idag ägna några rader åt att reflektera över samhällsdebatten om socialtjänsten.

Det är med sorg jag konstaterar att den organiserade desinformationskampanj som uppmärksammades under förra året håller i sig och tyvärr fått fäste. Det är allvarligt. Här har alla samhällsaktörer en viktig uppgift att bidra till att motverka dessa rykten.

Kampanjens budskap bygger på felaktiga fakta om socialtjänstens uppdrag och svensk socialtjänstlag. Lögner sprids om hur det svenska samhället arbetar med att stödja barn i utsatta miljöer, som till exempel att socialtjänsten kidnappar barn. Hot och hat riktas mot anställda och chefer. Tilltron till vårt demokratiska system skadas när misstron mot samhällets institutioner ökar. Risken finns att parallellsamhällen breder ut sig.

Ska skydda de allra mest utsatta

Jag, precis som många andra, blir både upprörd och känner oro över läget. Socialtjänstens uppdrag är att skydda de allra mest utsatta i samhället. Att bidra till ett tryggt samhälle och att stötta vårdnadshavare så att barn växer upp i trygga miljöer. Vad händer med de barn som behöver samhällets stöd allra mest, när tilliten till socialtjänsten undermineras?

Alla som arbetar inom välfärdssektorn och som dagligen möter barn och vårdnadshavare har ett samhällsansvar att motverka den här typen av ryktesspridning. Att tillsammans hjälpas åt att nyansera bilden av socialtjänstens komplexa uppdrag. Det kan handla om att till exempel vara medveten om och stävja den här typen av rykten i samtal i kollegiet och i möten med vårdnadshavare. Tilliten till samhällets skyddsnät för de sköraste barnen får inte tappas.

Jag är övertygad om att ökad kunskap, dialog och samarbete är vägen till stärkt förtroende inte bara för socialtjänsten, utan även för samhällets institutioner i övrigt. Att bidra till en ökad förståelse för varandras uppdrag är därför en viktig gemensam uppgift för alla inom välfärden, oavsett om vi arbetar inom socialtjänsten, förskola, skola, polis eller sjukvården.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen