Oroande signaler om minskat intresse för vissa yrkesprogram

Nu återstår endast några veckor tills nästan 120 000 elever firar sin sista skolavslutning i den obligatoriska skolan. De flesta eleverna har också gjort sitt val av gymnasieutbildning.

Ungdomars intresse för yrkesutbildningar har tyvärr minskat under en längre period. Inte överallt eller för alla program, men sammantaget är det en minskning. I årets gymnasieantagning finns det tecken på att intresset för vissa yrkesprogram minskat betydligt i relation till ifjol och att detta delvis har att göra med pandemin. En förklaring skulle kunna vara att vissa branscher känns mer osäkra framöver (till exempel hotell och restaurang), eller att eleverna inte fått kontakt med arbetsplatser eftersom praon varit svår att genomföra under pandemin. I många skolor har det också varit svårt att genomföra studie- och yrkesvägledningen på ett tillfredsställande sätt.

Aktiviteter som gymnasiemässor, ”skuggning” av gymnasieelever och öppna hus har inte heller kunnat genomföras som vanligt. När ordinarie insatser inom vägledningen inte har kunnat genomföras kan det leda till att eleverna inte får en tydlig bild av de olika gymnasieprogrammen eller yrken de leder till. Risken är att eleverna i stället i större utsträckning än vanligt förlitar sig på kompisars, syskons eller föräldrars åsikter. I en osäker tid kan högskoleförberedande program upplevas som ett tryggare val. Detta kan få till följd att ännu färre elever väljer yrkesprogram.

Risk att matchningen mellan elevers val av utbildning och arbetsmarknadens behov försämras

En tänkbar konsekvens kan bli att ”felvalen” ökar vilket kan leda till att färre fullföljer sin utbildning. En annan konsekvens kan bli att än fler elever väljer högskoleförberedande program i gymnasieskolan utan att studera vidare efter examen, vilket är fallet redan i dag. Vissa av dessa elevgrupper har sedan svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden eftersom de inte har den kompetens som efterfrågas. Detta trots att det råder en stor brist på arbetskraft inom flera sektorer. Det innebär att de brister i matchningen som redan finns mellan elevernas val av gymnasieutbildning och behoven på arbetsmarknaden kan bli större.

Jag vill därför betona vikten av att alla involverade – skolhuvudmän, Skolverket och regeringen – noga följer effekterna av pandemin när det gäller elevernas övergång till gymnasieskolan i höst. Det måste finnas en beredskap för att ge stödjande vägledning samt även en beredskap för byten av program.

Problemet beror inte bara på pandemin

Samtidigt är det inte bara effekterna av pandemin som kan göra att allt fler elever väljer bort yrkesprogrammen. Problematiken är känd sedan länge och har snarare förstärkts. Det handlar sannolikt om yrkesprogrammens status och att det finns bristande kunskaper om hur framtidsutsikter ser ut för de som går yrkesprogram, såsom tillgång till arbete, löneutveckling och möjlighet till fortsatta studier längre fram. Den här utvecklingen är bekymmersam.

Jag har i kontakter med branscher och näringsliv påmints om deras behov av arbetskraft, men också om deras intresse av att bidra till att fler påbörjar och avslutar yrkesprogram inom såväl gymnasieskola som vuxenutbildning. Här vet vi att det finns erfarenheter och exempel att lära av.

Under kommande år avser SKR att ha ett särskilt fokus på yrkesutbildningars attraktivitet. Vi vet hur viktigt det gemensamma engagemanget mellan näringsliv, branscher, kommuner och skolor är på lokal nivå. Om vi tillsammans kan hitta former för konkreta samarbeten som leder till att det märks och gör skillnad för eleverna har vi nått en bra bit på vägen.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen