Önskan om arbetsro inför hösten

Pandemin har fortsatt präglat skolans arbete under hela läsåret, på ett sätt som få kunde föreställa sig för ett år sedan. Nu står sommaren på glänt och en efterlängtad ledighet väntar. Läget inför hösten är dock fortfarande osäkert. Nu krävs arbetsro och förutsättningar att fokusera på skolans kärnuppdrag.

När jag ska summera året som varit och hur vi ser på läget framåt kommer jag att tänka på ”Två stjärnor och en önskan”, en vanlig metod för återkoppling i skolan.

Den första stjärnan vill jag självklart ge alla som arbetar i och med skolan - elever, lärare, rektorer och skolchefer – för en fantastisk insats under året. Ett hårt arbete under svåra och ofta ändrade förutsättningar.

Jag vill vid detta tillfälle särskilt stanna vid kommunernas roll. Det är tydligt att skolans huvudmän har visat såväl handlingskraft som krisberedskap och hanterat osäkra situationer med kompetens, lugn och ansvarstagande. Detta är inte enbart SKR:s bild, utan var också ett gemensamt budskap från departement och myndigheter på den konferens som Skolverket bjöd in till i maj.

Jag skulle vilja säga att huvudmännens arbete under den här tiden är ett kvitto på den kunskap och förmåga som finns lokalt att hantera och lösa komplexa utmaningar.

Bra samarbete – en framgångsfaktor

Den andra stjärnan vill jag ge för allt gott samarbete som har vuxit fram under den här tiden. Vi har sett att kollegor delat erfarenheter, stöttat och ställt upp för varandra – både inom skolor, mellan skolor, mellan skolor och huvudmän och mellan olika huvudmän. Även på nationell nivå har departement, myndigheter och huvudmannaorganisationer arbetat tillsammans för att skapa så goda förutsättningar för verksamheten som möjligt.

Det verkar som om pandemin har bidragit till ett stärkt samarbete på alla nivåer. Det är viktigt att ta tillvara på och vara rädda om.

Önskan om arbetsro

Så till min önskan. Inför hösten är behovet av arbetsro och vikten av att fokusera på skolans kärnuppdrag stort. Det var det tydligaste medskicket från SKR på det sista mötet med Utbildningsdepartementet och myndigheterna nu inför sommaren.

Långsiktiga planeringsförutsättningar behöver vara en ledstjärna – både på nationell och på lokal nivå. Inga snabba utspel, otydliga statsbidrag eller reformer som riskerar att leda till ökad oro och arbetsbelastning för lärare, rektorer och skolhuvudmän.

Jag skulle vilja se en styrning präglad av förståelse, respekt och tilltro till att lärare, rektorer och skolhuvudmän fattar kloka beslut och klarar uppdraget – även om det kommer ta tid. Nära dialog om behoven och om hur läget ser ut är viktigt både inom kommunerna - mellan politik och verksamhet - och mellan nationell och lokal nivå.

Osäkerhet inför hösten

Läget och pandemins utveckling inför hösten är fortfarande osäker. Huvudmännen planerar för en efterlängtad återgång till närundervisning, men har beredskap för ett annorlunda scenario. Vi har idag både kunskaper och erfarenheter att luta oss mot om så skulle krävas. Men det förutsätter att det finns en lagstiftning på plats som ger huvudmännen fortsatt tillgång till de verktyg som behövs för att snabbt kunna anpassa och ställa om verksamheten vid behov, liksom en gemensam linje från regeringens myndigheter om de krav som gäller.

Med det på plats kommer huvudmännen fortsatt kunna visa handlingskraft och ansvarstagande – både för att möta ett förändrat smittläge och hantera pandemins effekter.

Trevlig midsommar

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen