Efter pandemi kommer reformer

Det är mycket på gång och det händer fort. Jag tänker såklart på de olika reformer och satsningar som på olika sätt kommer påverka skolans styrning och ledning framöver.

Dessa frågor ligger högt på SKR:s agenda och var också fokus för ett intressant samtal jag hade tillsammans med förvaltningscheferna i Östergötland förra veckan.

Först måste jag säga att det var fantastiskt att äntligen få ses ”på riktigt” och att få möjlighet till djupare gemensamma diskussioner och reflektioner. Även om digitala träffar är effektiva och ger möjlighet att nå många, tror jag att de flesta av oss nu ser fram emot att kunna ta tillvara på och kombinera det bästa av två världar.

Förvaltningscheferna hade samlats för att efter denna långa tid av krisarbete, tillsammans lyfta blicken och i samtalet utgå från identifierade aktuella samhällstrender man ser kommer få stor betydelse framöver. Engagemanget i rummet gick inte att ta miste på. Jag tänker att det speglar den vilja som finns lokalt att vara på tå och ha beredskap för det som väntar runt hörnet, trots den trötthet som nu finns i organisationen efter pandemin. En annan reflektion är att samverkan och erfarenhetsutbyte kommuner emellan är och kommer bli allt viktigare - oavsett om det handlar om att möta komplexa utmaningar, kriser eller att vässa det egna utvecklingsarbetet.

Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas

Självklart ägnade vi en hel del tid åt att prata om den generella trendspaning som handlar om att det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas. En spaning som träffar mitt i prick. Krav på ökad centralisering har blivit ett enkelt svar på komplexa och svåra samhällsfrågor – inte bara för skolan.

I ljuset av kommande reformer har SKR just nu en dialog med departement och myndigheter om vikten av tydlighet i statens styrning, behovet av långsiktighet, att ansvar och befogenheter följs åt och att de förändringar som genomförs hänger ihop. Det kanske låter abstrakt, men det handlar helt enkelt om att systemet måste fungera i praktiken. Det är viktigt att lyfta debatten från polemiken; för eller emot förstatligande. Inom vissa områden behövs nog tydligare direktiv, medan staten behöver se upp inom andra.

Samarbete med huvudmännen från början

En central fråga för SKR är att huvudmännen behöver vara med i dialogen och planeringen av reformer tidigt i processen, det vill säga nu! Ett exempel gäller det uppdrag som skolmyndigheterna fått att ta fram nationella mål och indikatorer för samtliga skolformer och de regionala kvalitetsdialoger som ska genomföras med skolhuvudmännen.

För att det här ska kunna bli ett stöd och göra skillnad på riktigt behöver stat och huvudmän kroka arm från början. Budskapet från skolcheferna var att kvalitetsdialogerna skulle kunna bli en möjlighet till ett ökat, konkret stöd till huvudmännen, men det beror på hur de arbetas fram och att de kan sättas i ett relevant sammanhang ur ett bredare perspektiv. Hur kommer dialogerna fungera och organiseras? Det finns en risk, även med en regional organisation, att dialogerna sker utifrån en nationell blick snarare än de också kopplas ihop med de utmaningar som finns lokalt. Vilken effekt vill man uppnå?

De signaler vi fått hittills är att det från myndigheternas sida finns ett intresse för samarbete och dialog med huvudmännen, vilket naturligtvis är positivt.

Kommunens uppdrag allt viktigare

Debatten och reformer om skolans styrning har fokus på det nationella uppdraget, men uppdraget för kommunen är bredare än så. Det får inte glömmas bort.

Kommunens bredare uppdrag blir särskilt påtagligt om man beaktar övriga trender som förväntas påverka samhället de kommande tio åren, som exempelvis ökad polarisering och växande utsatthet, klimatomställningar, minskad tillit, digitalisering och ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet. Välfärdsfrågor som handlar om samverkan mellan skola och socialtjänst, kultur och fritid, polis och andra aktörer i samhället blir därmed allt viktigare. Det betyder dock inte att alla frågor måste in i skolan utan att samhället omkring behöver stödja skolan i att lyckas i sitt kärnuppdrag.

Allt hänger ihop. För att kunna lyckas med sitt uppdrag - både det nationella och det kommunala - är det viktigt att skolhuvudmännen får optimala förutsättningar att stärka förskolans och skolans kvalitet och likvärdighet, så att barn och unga får den utbildning de har rätt till.

SKR:s omvärldsanalys

Mer om styrning och ekonomi i SKR:s ekonomirapport

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen