Att bryta segregationen – vad kan huvudmannen göra?

När en skola stänger och elever flyttas till andra skolor innebär det inte per automatik att integrationen ökar. Resultatet beror på det arbete som tar vid på skolorna och där spelar huvudmannens ledning och styrning roll. Det visar en ny studie från Örebro universitet. Rapporten diskuterades på en webbsändning från SKR nu i veckan och fokus var på hur huvudmannen kan göra skillnad.

När Vivallaskolans högstadium stängdes gav Örebro kommun forskare i uppdrag att följa eleverna och skolornas arbete. Slutsatserna är värdefulla för alla skolhuvudmän. Vi på SKR vill bidra till ett gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte mellan kommuner. Under våren har vi initierat samtal om hur huvudmannen kan påverka segregationens effekter, och på så sätt stärka skolans likvärdighet, både under Skolriksdagen och veckans webbsändning.

När jag vid terminens slut samlar tankarna gör jag flera reflektioner. Jag skrev i ett blogginlägg tidigare i våras att som huvudman är det viktigt att ha två perspektiv med sig. Det första handlar om hur man kan organisera för att förebygga skolsegregation genom att påverka elevsammansättningen på sina skolor, som stängningen av Vivallaskolan är ett exempel på. Det andra perspektivet handlar om att minimera effekterna av en faktisk skolsegregation genom stöd, resurser och kvalitetsarbete på olika sätt, det som forskarna kallar förstärkning.

Studien från Örebro påminner om att det inte handlar om antingen eller, utan att man som huvudman behöver jobba parallellt med de båda perspektiven. När beslut fattas om att exempelvis stänga en skola eller samla elever på en ny central skola, behöver man samtidigt vidta åtgärder för att stärka kvaliteten på dessa skolor. Förändring sker inte per automatik – precis som forskarna påpekar. Att stänga en skola är inte enkelt, vare sig organisatoriskt eller för de lärare och elever som finns både på den gamla och nya skolan.

Organisera för samarbete som leder framåt

Vad kan huvudmannen göra för att stärka kvalitet och likvärdighet? Studiens slutsatser stärker min övertygelse om vikten av samarbete och dialog inom och mellan skolor. Här behöver huvudmannen rigga för ett samarbete som leder framåt, att en utveckling sker.

Vikten av samarbete och gemensamt lärande blev särskilt tydligt i studien där man såg att de skolor som saknade erfarenhet av flerspråkighet fick det svårare. Skolor är olika, och man blir bra på det man har arbetat med och har erfarenhet av. Att ta tillvara och sprida den kunskap som finns inom kommunen blir således viktigt och här har huvudmannen, med rektorerna som byggstenar, en central uppgift.

Förstärkning handlar om långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete

En annan reflektion är att ”förstärkning” till syvende och sist bottnar i ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete. Framgångsfaktorerna är kända, men inte alltid lätta att få till i praktiken.

Malmö stad och Munkhätteskolan som deltog vid ett seminarium på Skolriksdagsdagen är ett strålande exempel på hur huvudmannen kan göra skillnad.

Seminariet ”Att stärka skolans likvärdighet i ett segregerat samhälle”, Skolriksdagen 28 april 

Konsekvenser på vägen

Till sist, de beslut som en huvudman fattar genererar väntade och oväntade utmaningar som behöver tas om hand. Vissa konsekvenser som uppstår på vägen är inte alltid lätta att förutse. Här vill jag återigen understryka vikten av uppföljning och att lära av varandras erfarenheter – inte minst skolchefer emellan.

I höst påbörjar forskarna i Örebro ett nytt projekt. Under fyra år kommer de följa flera kommuners arbete och då även titta på insatser som handlar om förstärkning och sammanslagning av flera skolor.

SKR kommer fortsätta samtalen om skolans likvärdighet och segregationens effekter. Att ta tillvara på huvudmännens erfarenheter och bidra till en stärkt ledning och styrning tillsammans med våra medlemmar kommer att vara en prioriterad fråga för oss framöver.

Webbsändningen som genomfördes den 8 juni kan ses till och med den 22 juni.

Aktuellt från SKR förskola och skola, webbsändning 8 juni

Örebro universitet vill komma i kontakt med flera kommuner för kommande forskningsprojekt.

Information Örebro universitets forskningsprojekt

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen