Vi har alla ett ansvar att bekämpa hot och hat

Hot och hat mot förtroendevalda ökar. Utsattheten innebär att de mänskliga rättigheterna inte respekteras och vår demokrati äventyras. Och det är bara vi, som tillsammans, kan se till att ändra den utvecklingen.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i den nyligen lanserade rapporten ”Avhopp från politiskt förtroendeuppdrag” intervjuat förtroendevalda om deras personliga upplevelser av hot och hat, som har fått dem att antingen avsluta eller överväga att avsluta sina förtroendeuppdrag. I rapporten beskrivs bland annat hur de ständiga incidenterna, som intervjupersonerna har utsatt för, tär. Vissa når till sist punkten där de anser att uppdraget inte är värt konsekvenserna, som att ständigt känna rädsla, behöva se sig om över axeln och uppleva att de som personer förändras. Vanliga utlösande faktorer till avhopp är hotfulla sms, telefonsamtal och mejl, förföljelser och att bli uthängd på internet. För några upphör hotet och hatet i samband med att uppdraget avslutas. För andra fortsätter det i samma takt, eller uppkommer nu och då när någon särskild fråga blir aktuell på dagordningen igen.

Under valåret 2018 utsattes var tredje förtroendevald i fullmäktige för trakasserier, hot, hat eller våld. Det har till och med gått så långt att det finns sajter som tipsar om hur man kan hota och hata utan att riskera att bli polisanmäld. Det här är ett gemensamt samhällsproblem, som vi alla tillsammans behöver motverka så att våra över 40.000 förtroendevalda i kommuner och regioner fortsätter tycka att det är värt att ta ansvar för den lokala och regionala utvecklingen, samhällsservicen och samhällsbyggandet.

SKR har, med stöd av regeringen, länge arbetat med frågan om hot och hat mot förtroendevalda. Arbetet har bland annat handlat om få till den nu gällande stärkta strafflagstiftningen, genomföra utbildningar för förtroendevalda och ge stöd till kommuner och regioner i arbetet med att skapa systematik kring frågan. Men fortfarande finns det mycket kvar att göra.

Det är viktigt för demokratin och yttrandefriheten att det finns ett stort utrymme för meningsskiljaktigheter, debatter och diskussioner. Lika viktigt är det att vi alla sätter samma gräns, där det varken är okej med personangrepp eller hotfulla attacker om att man minsann vet var personen bor. Som en av de intervjuade i SKR:s rapport retoriskt uttrycker det: ”Om inte jag som styrelsens ordförande orkar stå upp för den demokratiska processen - vem ska då orka?”

Avhopp från politiskt förtroendeuppdrag

Hot och hat mot förtroendevalda är ett hot mot vår demokrati

Denna animerade film presenterar fakta från SKR:s senaste undersökning ”Avhopp från politiskt förtroendeuppdrag”. Innehållet bygger på intervjuer med sex förtroendevalda som antingen valt att avsluta ett eller flera uppdrag samt förtroendevalda som allvarligt övervägt att lämna uppdrag på grund av hot och hat.

Filmen har en syntolkning som går att aktivera.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen