Unga romer skapar utställning med Sundsvalls museum

Sundsvalls museum arbetar tillsammans med den romska minoriteten för att lyfta fram romers perspektiv. En fotoutställning om romers liv runt om i Europa väckte både igenkänning och diskussioner i den egna kommunen. Som ett sätt att ta till vara engagemanget bjöds Sundsvalls unga romer in att dokumentera sin vardag.

Utställning på Sundsvalls museum: en fotoutställning Unga romerska röster. Det är 14 affischer på två väggar med unga romer i olka samhällsmiljöer.Förstora bilden

Utställningen Unga romska röster på Sundsvalls museum

I bloggen har vi många gånger tidigare lyft fram att delaktighet och involvering är grundläggande verktyg för rättighetsbaserat arbetssätt och att deltagande är en mänsklig rättighet. MR-bloggen har belyst exempel på hur kommuner och regioner arbetar tillsammans med individer och grupper för att delaktiggöra och ta del av deras perspektiv. Sundsvalls museum har i ett projekt som vi nu vill berätta om arbetat tillsammans med lokala ungdomar för att lyfta fram unga romska röster.

Fotoutställning väckte engagemang och igenkänning

Projektet Unga romska röster tar avstamp i en utställning som visats på Sundsvalls museum och som består av dokumentation av romers liv och vardag runt om i Europa. Många besökare berördes av Åke Ericssons fotografiska utställning Non Grata och vi ville på något sätt fånga upp det engagemanget, berättar Lejla Porovic, enhetschef Kultur, utställningar och program.

Det är de unga som är framtiden. Och vi vill ge dem en plats på museet. Vi tror att både utställningen och boken kan bidra till att förebygga diskriminering, stärka demokrati och mänskliga rättigheter, och utgöra en plattform för frågor som rör identitet.

Lejla berättar vidare att man i samband med Åke Ericssons utställning såg en ny målgrupp bland museets besökare: unga romer. I de samtal som uppkom i lokalerna fanns både igenkänning, glädje, stolthet och diskussioner kring diskriminering.

Kommunens ungdomar dokumenterar sin vardag

Från kommunens håll är det Sundsvalls museum tillsammans med kommunens samordnare för nationella minoriteter som har tagit initiativ till att arbeta vidare utifrån Non Grata genom att erbjuda unga romer i Sundsvall att vara med och skapa en egen utställning. De som nappade på idén har dokumenterat sina liv och omgivningar genom att fota scener ur den egna vardagen, i regel med mobilkameran då det är ett verktyg som ungdomarna i regel har med sig överallt. Ungdomarnas bilddokumentation har kompletterats med deras egna berättelser.

Projektet tar fram kunskap och analyserar och belyser romska ungdomars situation och vardag utifrån deras egna berättelser. Viktiga frågor som projektet lyfter är hur ungdomarna själva beskriver sin situation och vilka problembilder som kan skönjas utifrån deras egna erfarenheter av skola, arbete och fritid.

Två ungdomar som deltagit i projektet berättar

Under några månader har Samantha Selimovic och Ramiz Idic arbetat i projektet. Projektets syfte var att ta fram kunskap om, analysera och belysa romska ungdomars situation utifrån deras egna berättelser och dess problembilder. Filmen är 1 minut och 19 sekunder lång.

Unga romska röster (YouTube)

Unga romska röster blir bok och vandringsutställning

Lejla Porovic berättar att projektet kommer att resultera i en bok, som släpps i september i samband med att kommunen uppmärksammar att stadsbiblioteket har blivit romsk läsambassadör. I samband med detta planeras ett omfattande program på Kulturmagasinet. Utöver arbetet med boken håller Sundsvalls museum på att producera en vandringsutställning utifrån projektet Unga romska röster. Utställningen kommer att turnera i kommunen och visas på närbiblioteken.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen