Strategiskt arbete med mänskliga rättigheter i kommuner och regioner

En central del inom den överenskommelse som SKR och regeringen har är att utveckla ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter inom ordinarie strukturer för styrning och ledning i kommuner och regioner. SKR bjuder in till ett utbildningsprogram med fokus på systematik i frågor som rör mänskliga rättigheter.

Själva grunduppdraget i kommuner och regioner handlar om mänskliga rättigheter; att vi säkerställer medborgarnas rätt till utbildning, kultur, bästa möjliga hälsa, delaktighet och så vidare inom våra verksamheter. Det handlar också om hur vi gör detta – med respekt för medborgarnas privatliv, utan diskriminering, med god tillgänglighet och med transparens och tydlig ansvarsfördelning i våra beslutsvägar. Det handlar alltså inte bara om att ha skola, vård och omsorg på plats, utan om att ordna våra verksamheter som främjar mänskliga rättigheter. Ett sätt att få systematik i arbetet med att implementera mänskliga rättigheter i ordinarie processer för styrning och ledning är genom rättighetsbaserat arbetssätt, human rights based approach.

Utbildningsprogram för strateger

I många kommuner och regioner finns tjänstepersoner med särskilt ansvar för det strategiska arbetet med mänskliga rättigheter. Ibland har den personen titeln MR-strateg eller människorättsstrateg, andra gånger ryms uppdraget hos en hållbarhetsstrateg, folkhälsostrateg, barnrättssamordnare, integrationssamordnare eller liknande.

• Är du verksam som strateg eller utvecklingsledare i en kommun eller region?
• Har du till uppdrag att stärka arbetet med mänskliga rättigheter?
• Vill du lära dig mer om mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt?
• Vill du stärka din kompetens i att genomföra utbildningsinsatser om mänskliga rättigheter i din organisation?
• Vill du ha möjlighet till samtal och utbyte med kollegor som arbetar med mänskliga rättigheter?

Oavsett vilken titel den eller de personer som arbetar med att få till en systematik i frågor som rör mänskliga rättigheter har kan det behövas kunskapspåfyllnad och möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor som arbetar med samma frågor på andra håll i landet. SKR har tidigare genomfört utbildningsprogram för strateger inom mänskliga rättigheter i tre omgångar, och nu är det dags igen. Utbildningsprogrammet genomförs vid tre tillfällen med start i april 2023, och den avslutande träffen sker i samband med en större MR-konferens som SKR anordnar i augusti eller september 2023. 

Anmälan och innehåll för utbildningsprogrammet

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen