SKR samlar goda krafter i en barnrättskonferens

SKR genomför den 27-28 mars 2023 en barnrättskonferens med anledning av att FN:s barnrättskommitté kommer med nya rekommendationer till Sverige om hur vi kan stärka barnets rättigheter. Kommuner, regioner, myndigheter och organisationer är inbjudna för att få möjlighet att mötas i ett kollegialt lärande.

Barnrättskonferensen är ett sätt att skapa ett forum för diskussion kring hur barnets rättigheter kan stärkas i Sverige. Utmaningar i Sverige är bland annat att se till att alla barn får alla sina rättigheter tillgodosedda; att likvärdigheten är garanterad inom olika områden. Alla barn har rätt till utbildning, en trygg och god uppväxt, en god psykisk och fysisk hälsa, kultur och till att bli skyddade från psykisk och fysisk misshandel, vanvård och försummelse. De har också rätt att få vara delaktiga i alla frågor som berör dem. För detta krävs att alla vuxna aktörer samverkar och har en barnsyn som innebär att barn respekteras som egna individer och som rättighetsbärare. Barn ska ses som kompetenta individer så långt detta är möjligt.

Kollegialt utbyte och gemensamt lärande

De som deltar vid konferensen kommer att få ta del av rekommendationerna från FN:s barnrättskommitté i förväg för att vara förberedda för rundabordssamtal. Under konferensens första dag kommer rekommendationerna att presenteras och Unicef, Barnombudsmannen och MR-institutet kommer att informera om de tilläggsrapporter till regeringens rapport till FNs barnrättskommitté som de har tagit fram. Under eftermiddagen genomförs gruppdiskussioner där konferensdeltagarna utifrån sina perspektiv får samtala om hur barnets rättigheter kan stärkas. De som deltar vid konferensen har också ombetts förbereda sig för att dela goda exempel från sina verksamheter med varandra.

Under dag två kommer fokus att ligga på samverkan. SKR kommer att visa på hur man kan arbeta integrerat med flera olika områden, exempelvis jämlik hälsa, mänskliga rättigheter, jämställdhet och barnrätt. Barnrättsstrateger från Malmö, Helsingborg och Halmstad kommer att berätta om sitt arbete. Stiftelsen allmänna barnhuset och Bris kommer att tala om vikten av samarbete mellan aktörer för att säkerställa att inte barn ”faller mellan stolarna”. Även under denna eftermiddag kommer deltagarna få sitta i grupper och diskutera om hur vi kan stärka samarbetet mellan kommuner, regioner, myndigheter och organisationer.

Konferensens innehåll kommer att sammanfattas och spridas på olika sätt, exempelvis genom SKR:s olika utbildningar och webbsändningar. Med detta innehåll hoppas SKR kunna bidra med både kunskap och inspiration till det gemensamma arbetet att se till att barn får sina rättigheter tillgodosedda.

Välkomna.

Anmälan Barnrättskonferens 27-28 mars 2023

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen