SKR bjuder in till regionala MR-konferenser i samverkan

SKR, tillsammans med Uppsala universitet och länsstyrelserna, bjuder in till fyra regionala konferenser om mänskliga rättigheter. Deltagarna får veta mer om det MR-arbete som bedrivs på nationell nivå, och kommer även att få ta del av lokala exempel från kommuner och regioner.

Konferenserna genomförs under hösten i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. De sker fysiskt på plats för att möjliggöra diskussioner och gemensamt lärande. Konferenserna riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner som arbetar med MR eller är intresserade av att fördjupa sig i arbetet med mänskliga rättigheter på lokal nivå, samt vill veta mer om det arbete som bedrivs på området nationellt.

Under konferenserna presenteras och diskuteras idéer, resultat och framförallt goda exempel från kommuner, regioner och länsstyrelser. Vi får även ta del av flera nationella aktörers arbete utöver arrangörerna, bland annat från Institutet för mänskliga rättigheter, som inrättades vid årsskiftet.

Konferenser: anmälan och program

Mänskliga rättigheter – en del av offentlig verksamhet

En mycket stor del av det arbete som bedrivs i kommuner och regioner, själva kärnuppdraget med skola, vård, omsorg, kultur, samhällsplanering och mycket annat, berör mänskliga rättigheter. Det handlar om att säkerställa medborgarnas rätt till bästa möjliga hälsa, utbildning, delaktighet i lokalsamhället, en trygg vardag med lika tillgång till det offentliga rummet, goda bostäder och ett rikt kulturliv.

Att säkerställa att nödvändig välfärd finns på plats är en självklarhet, men det är även viktigt hur vi ordnar våra verksamheter – att vi ser till att skolan kan möta olika elevers behov så att alla får sin rätt till utbildning tillgodosedd, att vi motverkar diskriminering och att vi är transparenta i vårt beslutsfattande, för att nämna några exempel. Det är här samtalet om mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete som metod kan göra nytta.

På nationell och lokal nivå

Det som görs på den lokala nivån av yttersta betydelse för att arbetet med mänskliga rättigheter ska få verkligt genomslag för människor, precis som i arbetet med Agenda 2030. De senaste åren har SKR, Uppsala universitet och länsstyrelserna arbetat med mänskliga rättigheter och stöd till den lokala nivån på uppdrag av eller i överenskommelse med regeringen.

De senaste åren har Uppsala universitet, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arbetat med mänskliga rättigheter på uppdrag av eller i överenskommelse med regeringen. Under denna tid har de tre aktörerna stöttat, samordnat och utvecklat arbetet med mänskliga rättigheter på lokala och regionala nivåer.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen