Rättighetsbaserat arbetssätt – att arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter 

Att tillämpa ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter betyder att man måste våga testa nya sätt att planera, genomföra och följa upp det vi gör med rättighetsbäraren i centrum. SKR genomför just nu ett digitalt utbildningsnätverk där deltagarna får lära sig mer om rättighetsbaserat arbete.

Mänskliga rättigheter (MR) handlar inte bara om bestämmelser i traktat och lagar, utan är faktiskt något som görs varje dag i våra medlemmars verksamheter. Det handlar om kärnuppdraget för kommuner och regioner, det vill säga till exempel:

 • uppdraget att säkra tillgång till bostäder
 • medborgarnas rätt till bästa möjliga hälsa
 • en skolgång fri från diskriminering

Ett rättighetsbaserat arbetssätt handlar rent praktiskt om att arbeta utifrån MR-principerna om icke-diskriminering och jämlikhet, deltagande och inkludering samt transparens och ansvar för att säkerställa hur vi arbetar och främjar mänskliga rättigheter.

MR på lokal och regional nivå - en plattform för policy- och verksamhetsutveckling

En del av kärnuppdraget – och kvalitetsarbetet

Med ett rättighetsbaserat arbetssätt följer positivt utfall i form av exempelvis ökad tillit och rättssäkerhet. Ett rättighetsbaserat arbetssätt är inte ett extra, ytterligare perspektiv som ska ”läggas på” ordinarie verksamhet, utan handlar faktiskt om kärnuppdraget och om att förhålla sig icke-diskriminerande. Tillämpandet av ett rättighetsbaserat arbetssätt kan hjälpa oss att uppnå ökad effektivitet och reducera kostnader genom att den målgrupp som verksamheten är till för inkluderas i beslutsprocesser väljs rätt insats från början.

Utbildningsnätverket inom rättighetsbaserat arbetssätt träffas för andra gången digitalt den 20 januari 2022. Under träffen kommer deltagarna få lära sig mer om principerna för rättighetsbaserat arbetssätt: jämlikhet och icke-diskriminering, delaktighet och inkludering samt ansvar och transparens; bekanta sig med SKR:s verktyg plattformen för policy- och verksamhetsutveckling inom mänskliga rättigheter. De får också ta del av konkreta erfarenheter från kommuner och regioner som har lång erfarenhet av att arbeta systematiskt med rättighetsbaserat arbete och MR.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen