Poddserie om arbetet med nationella minoriteter

Nu är vi inne i årets mörkaste tid – en tid som lämpar sig perfekt för att lyssna på intressanta poddar! Under 2020 har Region Gävleborg producerat och släppt en poddserie om arbetet med nationella minoriteter. Avsnitten innehåller intressanta diskussioner och samtal med gäster.

Ett övergripande syfte med podden är förstås att nå ut, synliggöra och höja kunskapsnivån om allt det arbete som bedrivs med nationella minoriteter i Gävleborgs län; men avsnitten behandlar även aktuella frågor, personliga erfarenheter, musik, poesi och mycket annat.

Poddserie om minoriteter av Region Gävleborg

– Det finns ett särskilt behov av plattformar när det gäller Sveriges nationella minoriteter. Oavsett om du är en politiker eller tjänsteperson, om du arbetar inom den offentliga, ideella eller privata sektorn så behövs fortbildning. Dessutom är språk och musik viktiga delar av dessa kulturer. Att få lyssna på och inte bara läsa om dem är därför viktigt. Poddformatet blir på så sätt självklart, säger Frédéric Thiabaud som arbetar som kulturstrateg i Region Gävleborg.

Han ansvarar för det redaktionella arbetet med poddserien, där gäster som på olika sätt arbetar i länet för att sprida kunskap och kultursatsningar om Sveriges nationella minoriteters kultur och minoritetsspråk, bjuds in. Medverkande är bland annat representanter för Arkiv Gävleborg, Folkteatern Gävleborg, Gävle Symfoniorkester, Hälsinglands museum, Länsmuseet Gävleborg, Riksteatern Gävleborg och Gävle kommun.

Vi upplever podden som ett roligt och relevant format för att sprida kunskap, inte minst under coronapandemin. Den ger utrymme både för att reflektera och att synliggöra olika röster, projekt och initiativ inom såväl arbetet med nationella minoriteter som andra av våra aktuella satsningar, säger Frédéric.

Ett tillgängligt format

Det är Kultur Gävleborg som är initiativtagare till poddserien och som även bekostar projektet. Kultur Gävleborg är en del av Region Gävleborg som har till uppgift att verka för ett levande konst- och kulturliv i hela länet; poddserien är en del av det arbetet. I produktionen har Kultur Gävleborg har haft diskussioner och samverkat med andra aktörer i länet som arbetar med Sveriges nationella minoriteters kultur och med minoritetsspråk.

– Poddserien främjar de nationella minoriteters kultur och språk. En digital produktion ökar tillgängligheten till informationen. Det är därför vi avsätter tid för att skicka information om poddserien även på nationell nivå, menar Frédéric Thiabaud, kulturstrateg, Region Gävleborg.

Om minoritetsrättigheter

Den svenska minoritetspolitiken omfattar fem nationella minoriteter: samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Samerna har dessutom status som urfolk. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige och för alla de fem nationella minoriteterna. Det innebär till exempel att alla kommuner och regioner ska ha antagit mål och riktlinjer för minoritetsarbetet. För de 84 kommuner och 15 regioner som dessutom tillhör ett förvaltningsområde så tillkommer till exempel krav på att erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på det nationella minoritetsspråket.

Arbetet med nationella minoriteter är självklart en fråga om mänskliga rättigheter. Det handlar om att säkerställa att människor har kännedom om sina mänskliga rättigheter, att de kan vara delaktiga i processer som påverkar deras liv, att välfärdens kärnuppdrag kring bland annat skola, vård, omsorg och kultur genomförs utan diskriminering och med respekt för varje människas mänskliga rättigheter.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk, Region Gävleborg

Ytterligare poddtips

Här på MR-bloggen har vi tidigare tipsat om SKR:s egna podcast Demokratiresan där du kan höra mer om SKR:s arbete kring frågor som demokrati, lokalt självstyre, mänskliga rättigheter och medborgardialog.

Demokratiresan - en podcast om demokrati

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen