Piteå har utropat sig till MR-kommun

Under en webbsänd gala i samband med FN-dagen den 24 oktober 2020 utropade sig Piteå till MR-kommun under högtidliga former. Man sällar sig därmed till den internationella rörelsen av så kallade Human Rights Cities.

Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande i Piteå kommun.

Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande i Piteå kommun. Foto Maria Fäldt.

Här på MR-bloggen har vi flera gånger tidigare lyft fram Human Rights Cities, senast när vi berättade om världskonferensen i Gwangju som är ett forum för MR-städer och där även SKR medverkade i årets digitala konferens.

Det finns ingen internationell enhetlig standard för vad det innebär att vara en MR-stad, och som vi gärna poängterar ligger det i alla svenska kommuner och regioners kärnuppdrag att arbeta med mänskliga rättigheter i och med ansvaret för exempelvis utbildning, hälso- och sjukvård, stadsplanering och kultur. Våra kommunala och regionala verksamheter ska genomsyras av respekten för alla människors lika värde, med mål om att möjliggöra delaktighet och åstadkomma jämlikhet utan diskriminering.

Ett verktyg för systematiskt MR-arbete

I Sverige finns SKR:s plattform för policy- och verksamhetsutveckling inom mänskliga rättigheter (MR) som ett verktyg för den som vill införa ett mer systematiskt arbete kring mänskliga rättigheter. Både internationellt och i Sverige ser vi även en utveckling med fokus på lokalsamhället, där kommunen arbetar med mänskliga rättigheter inom det geografiska territoriet tillsammans med andra aktörer som civilsamhälle, näringsliv och universitet. SKR driver just nu ett utvecklingsnätverk kring sådana lokala samhällskontrakt, där Piteå kommun är en av pilotkommunerna.

Plattform för policy- och verksamhetsutveckling inom MR

Piteås åtagande handlar om hela lokalsamhället

Att utropa sig till MR-kommun som Piteå nu har gjort innebär alltså inte att man ska börja arbeta med mänskliga rättigheter som något nytt. Det är snarare en avsiktsförklaring om att höja ambitionsnivån, öka systematiken och bli en än mer inkluderande kommun. Piteå kommun har under flera års tid noga förberett det åtagande som gjordes den 24 oktober, bland annat genom dialoger med 1 500 pitebor som fick berätta om sina förväntningar på åtagandet.

På frågan om vad det egentligen innebär att Piteå nu utropar sig till en MR-kommun svarar kommunstyrelsens ordförande Helena Stenberg:

Det handlar om att vi tar ställning för att de här frågorna och den här värdegrunden är viktiga för Piteå kommun. Det handlar också om att få med hela samhället i ett arbete kring mänskliga rättigheter. Som kommun har vi ett jättestort ansvar för välfärdsfrågor, samhällsutveckling, demokratifrågor och som en stor arbetsgivare, men det är arbetet handlar om hela vårt samhälle.

Ett långsiktigt arbete – inget tomtebloss

Kommunalrådet Anders Lundkvist poängterar under utropandet att Piteå kommuns åtagande som MR-kommun inte är något tillfälligt projekt. Det förberedande arbetet har pågått under en lång tid, och den högtidliga galan med utropandet är ett sätt att uppmärksamma det arbete som pågår ständigt och som kommer att fortsätta framöver.

Det vi vill uppnå med utropandet är att alla ska känna att det blir ett bättre samhälle dag för dag. Att vi ständigt blir mer öppna för andra människor, att vi inte diskriminerar varandra. Det handlar om mänskliga relationer.

– Anders Lundkvist, kommunstyrelsens vice ordförande, Piteå kommun.

Galan som anordnades den 24 oktober 2020 webbsändes givetvis, och kan ses i efterhand. Flera lokala artister och kulturpersonligheter medverkade vid högtidlighållandet. Dessutom genomfördes mångfaldsdiplomeringar för företag som är verksamma i Piteå och som arbetat särskilt bra med mångfald och mänskliga rättigheter.

MR-DAG Piteå, galan (Vimeo)

Vi gratulerar Piteå kommun och önskar lycka till i det fortsatta arbetet som MR-kommun!

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen