MR-fokus på demokratikonferens i Gävleborg

För att uppmärksamma att det är 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott anordnar SKR regionala konferenser där vi diskuterar hur vi tillsammans kan säkerställa en stark och uthållig demokrati. I inlägget berättar Elena Namli, professor i etik, om mänskliga rättigheters betydelse för demokratin.

Demokratin har sedan införandet ständigt utvecklats och står på en stabil grund med starkt stöd i befolkningen, högt valdeltagande och välfungerande rättssäkra institutioner. Men demokratin kan aldrig tas för given.

Mänskliga rättigheter är de legitima anspråk som individer har mot staten, och bidrar både med viktiga skyddsventiler och med ”spelregler” som skyddar det demokratiska statsskicket. Allra mest central är principen som fastslår alla människors lika och okränkbara människovärde. De mänskliga rättigheterna omfattar diskrimineringsförbud och bestämmelser som hindrar majoriteten från att kränka minoriteters eller individers rättigheter. Faktum är att demokrati är det enda statsskick som är kompatibelt med mänskliga rättigheter, just med hänvisning till denna princip.

Mänskliga rättigheter omfattar regler för det offentliga samtalet; skydd av privatliv; tillgång till välfärd och rätt att vara delaktig i frågor som berör oss. Allt detta är av grundläggande betydelse för att vi ska ha en stark och varaktig demokrati.

Elena Namli är professor i etik vid Uppsala universitet. I filmen berättar hon utförligt om mänskliga rättigheters betydelse för demokratin. Den är 13 minuter och 32 sekunder lång.

Näst på tur för en demokratikonferens är Gävleborg, där programmet har särskilt fokus på mänskliga rättigheter.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen