MR-dagarna digitalt - nordens största forum för mänskliga rättigheter

Konferensen kommer anordnas digitalt 19-21 april 2021 på temat Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor. SKR är medarrangör och har tre egna seminarier som riktar sig särskilt till tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och regioner.

Caroline Matsson, projektledare för Mänskliga rättighetsdagarna.

I december 2020 skulle Mänskliga Rättighetsdagarna ha hållits i Uppsala, men som med många andra möten och konferenser under 2020 fick man tänka om kring arrangemanget. SKR är sedan tio år samarbetspartner till MR-dagarna.

Mycket blir annorlunda

Vad innebär då en digitalisering av ett så stort och etablerat forum som Mänskliga Rättighetsdagarna? Caroline Matsson, som är projektledare för Mänskliga rättighetsdagarna, berättar för MR-bloggen:

Mycket kommer självklart att vara annorlunda, men samtidigt är ambitionen att du som besökare ska känna igen dig. Precis som vanligt erbjuder vi årets främsta tillfälle för dig som vill ha fortbildning i mänskliga rättigheter, och precis som vanligt kommer du att kunna nätverka med hundratals organisationer och myndigheter som på olika vis arbetar med mänskliga rättigheter på det lokala, nationella eller globala planet. Visst kommer vi att sakna att ses, att ta en gemensam fika, att dela vår upplevelse och den där speciella nerven vid ett riktigt bra samtal med andra.

Den digitala formen innebär nya möjligheter

Caroline berättar vidare om de fördelar som finns med omställningen:

– Samtidigt ser vi flera nya värden med det digitala mötet. Samtalen blir tillgängliga för dig som besökare under en längre tid. Du behöver inte tänka på schemakrockar eller hur du ska hinna jäkta mellan lokalerna. Du som hade haft svårt att ta dig till Uppsala kan delta från din hemort. Och – viktigt att komma ihåg – precis som vanligt är forumet en produkt av gemensamma ansträngningar. Det är alla ni besökare, utställare och programarrangörer som precis som vanligt skapar helheten och vi har stor tillit och tilltro till att ni klarar denna omställning. Vi gör det för att vi måste. Vi behöver arenor som Mänskliga Rättighetsdagarna för erfarenhetsutbyten, för ny kunskap och ny energi i vårt fortsatta arbete.

Pandemin visar på vikten av mänskliga rättigheter

Lyfter vi blicken från de praktiska omständigheterna kring mötet kan vi konstatera att frågorna vi arbetar med är viktigare än någonsin. Krafter som utmanar de mänskliga rättigheterna växer sig starkare både på hemmaplan och globalt. Coronaviruspandemin i sig, och hanteringen av den, har skapat nya utmaningar. Pandemin har också blottlagt och tydliggjort andra redan existerande utmaningar under sin framfart. Allt detta kommer självklart att synas i årets program.

Planeringen inför Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala, de som nu blir digitala, påbörjades redan 2018. Hur har ni arbetat med Uppsala kommun, Region Uppsala och Uppsala universitet, som är värdar för arrangemanget?

Det förberedande arbetet och det lokala och regionala värdskapet har varit fantastiskt, och ett viktigt stöd i omställningen till det digitala. Utöver det nära samarbetet med värdarna har vi regelbundet träffat en grupp med lokala och regionala representanter från myndigheter, folkbildning och övrigt civilsamhälle. Deras kunskap och insatser har varit ovärderliga. Vår ambition är att det ska synas och märkas att konferensen hålls i Uppsala, även om du som besökare kanske sitter hemma i favoritfåtöljen.

I dialog med lokala värdar och partners sattes tidigt temat Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor? Frågorna som temat rymmer var aktuella och viktiga då, och har blivit än mer brännande idag. På vilket sätt hänger möjligheten att utöva sina mänskliga rättigheter ihop med var en bor?

Mänskliga rättigheter är universella, och den plats du bor och lever ditt liv på ska inte vara avgörande för om dina grundläggande rättigheter uppfylls. Ändå ser vi idag stora skillnader i hur människors rättigheter respekteras, skyddas och förverkligas beroende på var i världen, var i landet eller var i staden de bor. Vad beror det på och hur byggs samhällen där alla kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter, säger Caroline Matsson, projektledare, Mänskliga rättighetsdagarna.

Programmet för MR-dagarna

Årets medverkande och den digitala omställningen, MR-dagarnas programtidning

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen