Mänskliga rättigheter och demokrati på EU-seminarium

Vid ett webbsänt seminarium kan du få veta mer om EU:s nya strategi för MR-arbetet och ta del av EU:s handlingsplan för demokrati. Seminariet tar även upp medborgares delaktighet i samband med konferensen om Europas framtid.

Två gånger per år ger SKR ut skriften På gång inom EU, en publikation som tar upp frågor som är aktuella på EU-nivå och som kan vara intressanta ur ett kommun- och regionperspektiv.

I samband med att skriften publiceras anordnas ett kostnadsfritt lunchseminarium den 23 februari 2022 med ett antal nedslag i skriftens olika kapitel.

Anmälan seminarium På gång inom EU

EU-kliv inom demokrati och mänskliga rättigheter

På gång inom EU ger en lättillgänglig överblick av de områden som är värda att hålla koll på för tillfället. Det pågår just nu en hel del arbete inom EU som handlar om demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och andra angränsande områden.

Enligt fördraget om europeiska unionen ska EU bygga på frihet, demokrati, jämlikhet, samt respekt för rättsstatens principer och de mänskliga rättigheterna. Dessa värden ska vara gemensamma och genomsyra unionssamarbetet, men kan inte tas för givet. Därför har EU-kommissionen presenterat en rad initiativ inom demokrati, likabehandling och mänskliga rättigheter, som ska rullas ut under innevarande mandatperiod. Vårens skrift innehåller därför många kapitel som kan vara av stort intresse för den som läser MR-bloggen.

Vid lunchseminariet kommer ett axplock från demokratiområdet presenteras, bland annat kommer det handla om EU:s nya strategi för att stärka tillämpningen av stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU.

Förberedelser inför Sveriges ordförandeskap

I vårens upplaga av På gång inom EU får vi även ta del av förberedelser inför Sveriges ordförandeskap Europeiska unionens råd våren 2023. SKR växlar upp och bidrar till att lägga grunden inför det svenska ordförandeskapet. Detta med utgångspunkt i den viljeriktning som antogs och delgavs regeringen i juni 2021.

Under seminariet kommer SKR tillsammans med Statsrådsberedningen att redogöra för angelägna och gemensamma frågor kopplade till förberedelser inför nästa vår.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen