Kvinnodagsseminarium: steg mot jämställd makt genom politiskt ledarskap

I den representativa demokratin är det bra om de förtroendevalda speglar befolkningen i sin sammansättning, för att vi ska få in en mångfald av perspektiv och erfarenheter i beslutsfattandet. Tillsammans behöver vi stärka ledarskapet för både kvinnor och män, men vad blir nästa steg?

I media har vi kunnat läsa att överrepresentationen av män bland de förtroendevalda i regionerna har brutits då 52 procent av de som är regionstyrelsens ordförande är kvinnor. På kommunsidan kvarstår männens överrepresentation på de högsta politiska posterna; endast var tredje kommunstyrelseordförande är kvinna. Varför ser det olika ut och hur kan vi göra för att öka den jämställda makten?

SKR uppmärksammar även i år den internationella kvinnodagen, den 8 mars, med ett samtal om hur vi tillsammans kan stärka ledarskapet för både kvinnor och män för att öka den jämställda makten. Till samtalet har vi bjudit in Mikaela Waltersson regionstyrelsens ordförande i Region Halland, Jenny Madestam statsvetare Södertörns högskola, Anders Johansson kommunstyrelsens ordförande i Mönsterås kommun och Helene Odenjung, SKR:s arbetsutskott och styrelse.

Jämställt ledarskap för en stark demokrati

Det är de politiska ledarna som bär upp vår demokrati och som har fått sitt förtroende från medborgarna. Vi behöver många olika perspektiv för att utveckla kommuner och regioner för framtiden och för att klara utmaningarna.

– SKR bidrar till att utveckla ett ledarskap som stärker demokratin, skapar genomslag och resultat av politiken samt är hållbart, säger Lena Lindgren som arbetar vid SKR:s Demokratisektion med att stärka ledande förtroendevalda. Lena är moderator för seminariet den 8 mars även i år.

Erfarenheter av politiska ledare som är kvinnor

I ett nätverk för politiska ledare, som avslutades vid årsskiftet, framkom det att en central slutsats för jämställd makt är att stärka och utveckla uppdraget som politiska ledare. Men även att bygga team och arbeta för ett gott demokratiskt samtal är viktiga byggstenar i den utvecklingen.

Nätverket riktar sig till kvinnor som är politiska ledare och där de som medverkar delar erfarenheter, får coaching, utveckling och inspiration. SKR startar upp ett nytt nätverk för kvinnor i mars 2023.

– Genom att bygga tillit och lärande skapas en tillitsfull grupp och i det byggs utveckling för framtiden, säger Lena som är ansvarig för nätverket.

Anmälan: nätverket för kvinnor som är politiska ledare

Anmälan: kostnadsfritt seminarium på Internationella kvinnodagen den 8 mars

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen