Kommunala partnerskap med MR-spår 

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) arbetar sedan länge med kommunala partnerskap för att stärka demokratin i Sverige och på andra håll i världen. Under hösten 2020 lanserades en ny samarbetsmetod med särskilt fokus på mänskliga rättigheter.

Bilden är fotad så att ett antal personer tittar ned i en ring. De alla är glada.

I februari deltog Lund, Piteå, Bollnäs, Lund, Falun, Ovanåker, Jönköping och Åmål tillsammans med varsin partnerskapskommun i Sydafrika, Botswana och Zambia i uppstartsmöte för ICLD:s nätverk. I nätverket kommer ICLD arbeta närmare kommunerna än förut, och med mer kunskapshöjande insatser.

Internationell uppstart trots pandemi

Pandemin har påverkat livet för människor över hela världen, för många har vardagen ändrats genom beslut om åtgärder och inskränkningar som har fattats på nationell nivå. Att den lokala nivån är särskilt viktig för människors tillgång till fri- och rättigheter är bekant sedan tidigare, men pandemin har ytterligare satt ljuset på det förhållandet.

De 16 kommuner som nu har valt att ingå i nätverket kring kommunala partnerskap med särskilt fokus på mänskliga rättigheter är förstås inget undantag; covid-19 påverkar både situationen vi verkar i och hur vi arbetar. Rikard Eduards, som är ansvarig för nätverket berättar att pandemin innebär visserligen prövningar, men att genom kontinuerlig dialog inom nätverket lär de av varandra och kan utbyta erfarenheter kring rättighetsbaserade arbetssätt i hanteringen av dessa prövningar. Nu kommer nätverket att fortsätta med månadsvisa träffar med olika innehåll under våren för att sedan se om det går att träffas bortom datorskärmar efter sommaren.

Ytterligare ett nätverk på väg att lanseras

I kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter erbjuds kommuner och regioner ett utökat stöd från ICLD, med riktade utbildningar och nätverksträffar under de år som de bedriver utvecklingsarbete tillsammans med sin internationella partner. ICLD kommer under hösten att lansera ytterligare ett nätverk, vilket är ett viktigt steg. Johan Lilja, generalsekreterare för ICLD: beskriver det så här:

En hållbar värld bygger på att människor kan utöva sina rättigheter. Noterbart är att demokratin och respekten för mänskliga rättigheter har försvagats under pandemin. Möjligheten att utöva sina demokratiska och mänskliga rättigheter är i det närmaste obefintlig i ett stort antal länder. Det är glädjande att första nätverket för mänskliga rättigheter har kommit igång digitalt mitt under rådande pandemi. Vi ser även fram emot lanseringen av ytterligare ett nätverk för mänskliga rättigheter och jag uppmanar kommuner och regioner att växla upp sitt lokala arbete för att stärka de mänskliga rättigheterna, såväl i vår omvärld som i Sverige.

Svenska kommuner kan anmäla intresse till att ingå i plattformen

Kontakta ICLD via e-post: partnership@icld.se

Vid anmälningstillfället behöver kommunen ännu inte ha bestämt vilken partner man vill samarbeta med eller vilket MR-projektområde som man vill arbeta inom. ICLD stöder sedan er att formulera en projektplan och skriva en ansökan som lämnas in senare under hösten 2021, för ansökan krävs politiskt stöd och förankring i kommunledningen.

Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter, ICLD

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen