Internationella dagen 2022 har demokratifokus

Den 20 april är det åter dags för SKR:s årliga evenemang Internationella dagen, som innebär en möjlighet att ta del av aktuella frågor i EU och internationellt som är av relevans för landets kommuner eller regioner. Årets upplaga av konferensen har ett tydligt fokus på demokratifrågor.

Konferensen kommer i år att genomföras digitalt, med möjlighet att lyssna på förtroendevalda och sakkunniga som behandlar internationella frågor med fokus på ett lokalt perspektiv. Internationella dagen riktar sig både till politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Utöver spännande föreläsningar får deltagarna möjlighet att diskutera globala och lokala utmaningar samt utbyta erfarenheter med varandra. Sista anmälningsdag är 19 april 2022.

Program och anmälan

Det nya säkerhetsläget

Den senaste tidens händelseutveckling med Rysslands invasion av Ukraina, ett demokratiskt land i Europa, berör och påverkar oss alla. Samtidigt har situationen visat på ett EU som står enat och vikten av ett starkt internationellt samarbete.

Det förändrade säkerhetsläget i Europa och världen är ett centralt tema under Internationella dagen, där frågeställningar om säkerhetsläget tydligt kopplas till demokratin och hur kriget kommer att påverka svenska kommuner och regioner. Medverkar på temat gör SKR:s ordförande Anders Knape, samt Jelena Drenjanin som är ordförande för SKR:s EU-beredning.

Lokalt självstyre, en fråga om demokrati

En annan fråga som kommer att diskuteras under Internationella dagen är det lokala självstyret, som står i fokus med anledning av att Europarådets kongress för närvarande genomför en granskning av Sveriges arbete. Europarådets konvention om kommunal självstyrelse har till syfte att stärka och utveckla demokratin i Europa. Konventionens utgår ifrån att ett decentraliserat beslutsfattande är en nödvändig grund för demokratin och att den kommunala självstyrelsen är en viktig förutsättning för medborgarnas möjlighet till delaktighet.

Kongressen genomför löpande granskningar av hur Europarådets 47 medlemsstater lever upp till konventionsbestämmelserna och lägger fram rekommendationer för att den lokala och regionala demokratin ska stärkas. Under våren 2022 är det alltså Sveriges tur. Hur det lokala självstyret mår i Sverige och Europa är frågor som kommer att behandlas under konferensen.

Malin Looberger och Matilda Lindberg på SKR:s internationella sektion, som anordnar dagen, tipsar även om en programpunkt om kommuners och regioners delaktighet i Sveriges EU-politik:

Där önskar vi lyfta hur kommuner och regioner involveras i EU:s beslutsfattande, kanske främst på nationell nivå, exempelvis inför att Sverige ska besluta om sina prioriteringar till ordförandeskapet 2023. SKR har fört fram att Sverige behöver en starkare röst i EU och att kommuner och regioner har mycket att tillföra, samt att samråden på nationell nivå är en viktig del i arbetet. Dessutom har vi flera spännande och intressanta valbara seminarier under eftermiddagen.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen