Hatretorik och falska nyheter utgör ett samhällsproblem i Sverige och i världen

Hot och hat mot förtroendevalda utgör ett hot mot demokratin i många av Europas länder, och är direkt oförenliga med gemensamma värden både inom Europarådet och inom EU. Hot och hat skadar den politiska dialogen med medborgarna. Det påverkar också medborgarnas vilja att engagera sig i politiken och ta på sig politiska uppdrag.

Europarådet antog hösten 2022 en rapport angående hatretorik och falska nyheter som riktas mot förtroendevalda på lokal och regional nivå. Rapporten redovisar hur förtroendevalda kan utsättas och vilka konsekvenser det får, men konstaterar samtidigt att tillsammans kan vi agera för att värna vår demokrati både idag och i framtiden.

Rapportörer för rapporten har varit den svenska kongressledamoten Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm och Wilma Delissen van Tongerlo, Nederländerna, borgmästare i Peel en Maas.

Hat och hot mot förtroendevalda är ett problem att ta på största allvar. Insatser mot hatet och hoten krävs på lokal och regional såväl som på nationell och europeisk nivå”, säger Kristoffer Tamsons.

Åtgärder på alla samhällsnivåer efterfrågas

Hot och hat mot förtroendevalda och andra demokratiaktörer är ett samhällsproblem som behöver motverkas. Rapporten lyfter vikten av att åtgärder vidtas på både lokal och regional nivå som på statlig nivå. SKR har i sitt arbete översatt rapporten till svenska för att synliggöra och sprida det arbete som Europarådet har gjort. När de förtroendevalda som vi valt att representera oss i allmänna val inte kan utföra sitt uppdrag tryggt och säkert då hotas vårt demokratiska system och vår demokrati.

Rapport: Hatretorik och falska nyheter

I videon berättar Kristoffer Tamsons kort om rapporten. Filmen är 1 minut och 36 sekunder lång.

SKR erbjuder stöd för att stärka förtroendevalda

SKR arbetar kontinuerligt med att ge stöd till kommuner och regioner i deras arbete med att förebygga och omhänderta hot, hat och våld som riktas mot förtroendevalda på lokal och regional nivå. SKR verkar också för att ansvaret för de förtroendevaldas säkerhet lokalt och regionalt ska tydliggöras. I det arbetet erbjuds kommuner och regioner bland annat genom:

 • Utbildningar, nätverk och seminarium för att öka kunskap och medvetenhet.
 • Stödmaterial och kunskapsunderlag som stöd för att utveckla systematik i arbetet.

Utöver det så följer SKR och sprider arbetet som sker på internationell nivå. Svenska representanter finns med i det arbetet, bland annat är Carola Gunnarsson, SKR:s 1:e vice ordförande, det europeiska kommunförbundet CEMR:s internationella talesperson. Hon är också vice president i UCLG, och vald som särskild talesperson för frihet, solidaritet och bekämpandet av våld mot förtroendevalda på lokal nivå.

Tillsammans kan kommuner och regioner världen över göra skillnad genom att utgöra en motståndskraft och vidta åtgärder på lokal och regional nivå för att stärka de förtroendevaldas trygghet och säkerhet i deras demokratiska uppdrag.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen