Förtroendevaldas möjlighet att verka är en förutsättning för demokratin

Att personer väljer att engagera sig i partier och ta sig an politiska förtroendeuppdrag är en grundförutsättning för vår representativa demokrati. Vi måste därför alla verka för en respektfull samtalston för att trygga vår demokrati. 

Hot och hat drabbar oftare unga och kvinnor

Olika undersökningar visar att det finns en risk att utsättas för hot och hat i sitt demokratiska uppdrag. SKR har genom en djupanalys kunnat dra slutsatsen att risken att utsättas är särskilt stora – och med störst konsekvenser - för förtroendevalda som är kvinnor och allra högst är risken att utsättas för unga. Det är grupper som dessutom är underrepresenterade i kommuners och regioners fullmäktige.

Kvinnor och män i politiken

Politikernas trygghetsundersökning (PTU) visar också att utsattheten är större bland förtroendevalda som är mer kända hos allmänheten, mer omskrivna i medier och som i större grad är aktiva i sociala medier och digitala kanaler. Det här är en farlig utveckling som riskerar att urholka vår demokrati. SKR uppmärksammar sedan över ett år tillbaka det ökande hotet och hatet mot förtroendevalda genom satsningen #ståuppmothatet. Vi behöver helt enkelt få fler att reagera och agera mot näthatet. Som SKR:s ordförande Peter Danielsson uttrycker det:

En grundförutsättning för en levande och fungerande demokrati är att alla som tar på sig förtroendeuppdrag ska känna sig trygga. Den som hotar eller riktar hat mot en förtroendevald när den utövar sitt uppdrag ska känna konsekvensen av samhällets fulla kraft.


SKR anordnar webbinarium om unga förtroendevaldas situation

SKR anordnar webbinarium om unga förtroendevaldas situation. De undersökningar som genomförts visar att det finns behov av att synliggöra skillnader i hot och hat mot förtroendevalda ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Det finns också behov av att sprida kunskap så att kommuner och regioner kan utveckla det systematiska arbetet med kartläggningar, riskanalyser och ett anpassat stöd till de förtroendevalda.

Hot- och hatfyllda intryck begränsar deltagandet i det demokratiska samtalet såväl för allmänheten som för politiker. Den som vill ta del av två unga förtroendevaldas erfarenheter av hur det kan vara att verka i ett demokratiskt uppdrag kan anmäla sig till det webbsända seminarium som SKR genomför på temat den 18 oktober.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen