Europeiska samarbeten mot hatpropaganda och hatbrott

EU-kommissionen har fattat beslut om ett initiativ att utvidga förteckningen över så kallade EU-brott till att även omfatta hatpropaganda och hatbrott. Hot och hat mot förtroendevalda utgör ett hot mot demokratin i många av Europas länder, och är direkt oförenliga med EU:s gemensamma värden.

Förslag: EU-brott ska omfatta hatpropaganda/hatbrott, Europeiska kommissionen

Hatbrott och hatpropaganda utpekas enligt kommissionens förslag som särskilt allvarliga eftersom de undergräver EU:s gemensamma värden och grundläggande rättigheter, inskrivna i fördrag och stadga. Enligt kommissionen är initiativet angeläget för att bemöta den gränsöverskridande dimensionen av hatpropaganda och hatbrott, som på nätet kan få snabb och internationell spridning. En stor del av hot och hat sker anonymt framförallt i sociala medier och digitala miljöer, där skyddet av en skärm kan innebära att samtalstonen höjs till oacceptabla nivåer.

Antidemokratiska rörelser använder sitt våldskapital för att skrämma till tystnad. Hot och våld som dessa grupper riktar mot samhällets institutioner eller enskilda individer, är ett hot mot det demokratiska samhället och mot principer om alla människors lika värde och lika rättigheter, säger Anders Knape, ordförande vid SKR.

Frågan är högaktuell

Arbetet med att förebygga och förhindra hot- och hat mot förtroendevalda och säkerställa allas lika möjlighet att verka i ett politiskt förtroendeuppdrag har länge varit en prioriterad fråga för SKR på nationell nivå.

Nu arbetar SKR även med frågan inom ramen för Europeiska regionkommittén, som just nu bereder ett yttrande om kommissionens initiativ. Yttrandet ska tas upp i plenum den 12-13 oktober 2022. Europarådets kongress för kommuner och regioner i Strasbourg har utsett den svenska ledamoten Kristoffer Tamsons, regionråd från Region Stockholm, att leda kongressens arbete mot hot, hat och falska nyheter och hur det påverkar förtroendevalda och demokratin. Rapporten planeras antas av kongressen i oktober 2022.

– Hat och hot mot förtroendevalda liksom falska nyheter utgör ett allt större hot mot demokratin. Det gäller inte minst på kommunal och regional nivå, där stödet är svagt samtidigt som utsattheten kan vara stor och behovet av stöd är högaktuellt, säger Kristoffer Tamsons.

Demokratidagen är en chans att lära mer

Anmälan och program Demokratidagen 2022

På SKR:s demokratidag genomförs dels ett panelsamtal kring "Att möta antidemokratiska rörelser", och ett dels föredrag kring "Det digitala rummet under ett valår". Debattklimatet har hårdnat och förutsättningarna för det demokratiska samtalet har förändrats, vilket också påverkar de förtroendevalda i sitt demokratiska uppdrag.

 • Hur kan man öka motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat i en digital tid och under ett valår. Vilken roll spelar sociala plattformar?
 • Hur kan man ta tillvara på det digitala offentliga rummet?

Arbetet mot hot- och hat samt värnandet av det demokratiska samtalet är en av SKR:s prioriterade frågor inför Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd våren 2023.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen