Arbeta rättighetsbaserat – SKR bjuder in till utbildningsnätverk

Kommuner och regioner är viktiga aktörer på många rättighetsområden. Genom att på ett systematiskt sätt omsätta principerna om deltagande och involvering, jämlikhet och icke-diskriminering samt transparens och ansvar kan vi förbättra verksamheter för medborgarna. 

En stor del av den verksamhet som bedrivs av kommuner och regioner har med mänskliga rättigheter att göra. Våra kärnverksamheter i skola, vård och omsorg handlar direkt om rättigheter som rätt till utbildning och rätt till bästa möjliga hälsa.

Kommuner och regioner hanterar även viktiga rättighetsområden som exempelvis rätt till delaktighet och att ha inflytande i frågor som berör en, deltagande i kulturlivet, utformning av det offentliga rummet, samt rättighetsprinciper som hanterar myndighetsutövning och relationen mellan individen och det offentliga.

Ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter

SKR har tagit fram en plattform för policy- och verksamhetsutveckling inom mänskliga rättigheter, den så kallade MR-plattformen. Plattformen kan användas av kommuner och regioner som vill arbeta mer systematiskt med mänskliga rättigheter.

För att sprida kunskaperna om hur ett rättighetsbaserat arbetssätt kan bidra till att öka kvaliteten och effektiviteten i den kommunala verksamheten erbjuds samtliga kommuner och regioner att delta i ett nätverk som startar upp den 17 november 2021.

Anmälan till nätverket och övrig information

Nätverksträffarna kommer att blanda grundföreläsningar om mänskliga rättigheter och MR i kommuner och regioner med pass som handlar om rättighetsbaserat arbetssätt som metod. Utbildningsnätverkets träffar omfattar även diskussionspass och innebär en möjlighet till kollegialt lärande. Deltagandet är kostnadsfritt men kostnader för resa och eventuell logi vid sista träffen som sker i Stockholm betalas av deltagarna.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen