Mänskliga rättigheterbloggen

 1. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Förtroendevaldas möjlighet att verka är en förutsättning för demokratin

  Att personer väljer att engagera sig i partier och ta sig an politiska förtroendeuppdrag är en grundförutsättning för vår representativa demokrati. Vi måste därför alla verka för en respektfull samtal

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Politisk styrning Ledning och styrning Demokrati
 2. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Trelleborg och Örnsköldsvik uppmärksammas i demokratiutmärkelse

  Demokratiutmärkelsen "Best Practice in Citizen Participation" har till syfte att uppmärksamma goda exempel från hela världen som arbetat för att stärka den demokratiska delaktigheten. I år u

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Demokrati Praktiskt rättighetsarbete
 3. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Europeiska samarbeten mot hatpropaganda och hatbrott

  EU-kommissionen har fattat beslut om ett initiativ att utvidga förteckningen över så kallade EU-brott till att även omfatta hatpropaganda och hatbrott. Hot och hat mot förtroendevalda utgör ett hot mo

  (0) Kommentarer Internationellt Mänskliga rättigheter Politisk styrning EU Demokrati Ledning och styrning
 4. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Förtroendevalda uppmuntras att delta vid det europeiska toppmötet för regioner och städer

  Den 3-4 mars 2022 samlas förtroendevalda från lokal och regional nivå i hela Europa för att diskutera EU:s framtida utmaningar. Det 9:e toppmötet för regioner och städer arrangeras i Marseille, i samb

  (0) Kommentarer Internationellt Mänskliga rättigheter Demokrati Ledning och styrning Utveckling
 5. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Värderingar som präglar demokrati och hållbarhet

  Vilka värderingar präglar det svenska samhället och vad säger det om vår syn på demokrati, hållbarhet och ledarskap? SKR bjuder in till ett seminarium utifrån tre teman: Demokrati och Resiliens, Agend

  (1) Kommentarer Mänskliga rättigheter Utveckling Demokrati Agenda 2030
 6. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Hot och hat: det oacceptabla kommer före det olagliga

  När det demokratiska samtalet hårdnar och förtroendevalda utsätts för hot och kan det leda till självcensur. SKR och FOI har gjort en underökning av fördomar mot politiker i sociala medier. Den unders

  (1) Kommentarer Mänskliga rättigheter Demokrati
 7. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  MR-fokus på demokratikonferens i Gävleborg

  För att uppmärksamma att det är 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott anordnar SKR regionala konferenser där vi diskuterar hur vi tillsammans kan säkerställa en stark och uthållig demokrati. I

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Demokrati
 8. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  SKR publicerar en rapportserie om representativitet i politiken

  Vilka är de förtroendevalda i landets kommuner och regioner? Utgångspunkten för den svenska representativa demokratin är att medborgare väljer att engagera sig politiskt och tar på sig uppdrag som för

  (1) Kommentarer Mänskliga rättigheter Demokrati
 9. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Två svenska kommuner nominerade till internationell utmärkelse

  Göteborgs stad och Åre kommun är nominerade till en internationell demokratiutmärkelse för sina arbetsinsatser kring medborgardialog och satsningar för att stärka mellanvalsdemokratin. Människors rätt

  (1) Kommentarer Mänskliga rättigheter Demokrati
 10. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Kommunala partnerskap med MR-spår 

  Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) arbetar sedan länge med kommunala partnerskap för att stärka demokratin i Sverige och på andra håll i världen. Under hösten 2020 lanserades en ny sam

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Utveckling Demokrati

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om bloggen

Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

Prenumeration

Prenumerera

Sök i bloggen