Ytterligare statsbidrag för att hantera pandemin

Rekordhög smittspridning och sjukfrånvaro drabbar just nu Sverige. Samtidigt fortsätter välfärdens medarbetare att leverera och staten att göra sitt för att underlätta med ytterligare statsmedel, bland annat för testning och för att ersätta karensavdrag.

Det gäller att hålla i och hålla ut ett tag till. Inledningen av 2022 har börjat med en rekordhög smittspridning och därmed sjukfrånvaro. Regionerna och de leverantörer som man anlitar har genomfört över en halv miljon covidtest per vecka. Skolor och förskolor har tvingats stänga trots stora ansträngningar att hitta friska vikarier. En del äldreboenden ber anhöriga att överväga besök och att se till att de som genomförs blir så smittsäkra som möjligt. Och för många i vården ställs uppdraget på sin spets: att rädda liv och lindra smärta.

Hög arbetsbelastning inom vården

Vården har under pandemin visat vilken stor kapacitet den har och vilken stor förmåga till anpassning som finns. Det är många som har haft en väldigt hög arbetsbelastning under lång tid nu. Samtidigt råder det brist på sjuksköterskor och annan vårdpersonal i hela världen, så även i Sverige.

Alla insatser riktade mot att minska arbetsmiljörisker, förebygga ohälsa och säkra återhämtning har varit absolut nödvändiga under pandemin. Vårdpersonalen har förbättrat sitt löneläge i förhållande till många andra grupper på arbetsmarknaden de senaste åren. Sjuksköterskor är en av de grupper arbetsgivaren satsat mest på när det gäller lön och vidareutbildning.

Ytterligare pandemirelaterade statsbidrag

Trots rådande pandemi kämpar medarbetare i kommuner och regioner på för att på olika sätt leverera välfärd. Staten försöker också underlätta. Den 17 januari presenterade regeringen en extra ändringsbudget, som innehöll ytterligare statsbidrag för att kunna ersätta regionerna för den testning som görs. Staten kommer också att fortsätta att bidra med att ersätta regionernas skyndsamma transporter av patienter mellan sjukhus fram till 30 april.

För att förenkla för bland annat vården och skolan att få in personal har takbeloppet för att få CSN tagits bort under vårterminen och den skattefria förmånen av fri parkering vid arbetsplatsen har förlängts till och med juni. Under förutsättningar att riksdagen beslutar enligt regeringens förslag kommer läkarintyg åter att slopas för de första 14 dagarna fram till 31 mars, staten återigen ersätta för karensavdraget och arbetsgivare få ersättning för sjuklönekostnader utöver det normala, något som gäller retroaktivt från 1 december fram till den 31 mars. Kommunernas merarbete med tillsyn av restauranger kommer att ersättas även 2022.

Med hopp om återhämtning

De offentliga finanserna i Sverige är starka. Under 2021 har den offentliga sektorns skuld sjunkit som andel av BNP. Uttrycket ”håll i och håll ut” kan kännas tjatigt, men med gemensamma ansträngningar och tålamod kommer vi att komma igenom även denna pandemivåg utan att Sveriges samhällssystem behöver ta skada. Samtidigt måste vi ha stor respekt för det tryck som många av de sysselsatta i välfärden återigen nu utsätts för och hoppas att de får möjlighet till återhämtning redan under våren.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till Ekonomibloggen. Jag som bloggar heter Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR. Här skriver jag om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen