Rekordhögt förtroende för sjukvården är ett kvitto

Förtroendet för sjukvården har aldrig varit som högt som nu enligt senaste Förtroendebarometern. Ändå hörs röster i debatten om att ett förstatligande vore att föredra. En slutsats som rimmar illa.

Vård och vacciner är i mångt och mycket i mediefokus just nu. I över ett år har regionerna arbetat på högvarv med att lindra effekterna av coronaviruset och med den äran vill jag säga. Samtidigt passar förstatligandeivrare på att rikta kritik för att driva sin tes om att vården hade fungerat bättre under ett statligt paraply.

Pandemin har ställt enorma krav på våra regioner och det vore märkligt om inget gick att förbättra när man tittar tillbaka i backspegeln på en stor kris. Jag vill dock lyfta att mycket tack vare ett väl fungerande självstyre har regionerna – såväl i vardagen som i kris – kunnat göra olika där de regionala utmaningarna och behoven krävt det, och lika där det är mest framgångsrikt. Rent ekonomiskt ger det en betydligt större effektivitet att inte tvingas göra på exakt samma sätt – det viktiga är snarare ett likvärdigt resultat.

Högsta förtroendenoteringen någonsin

Förtroendebarometern, Medieakademin

I den 25:e upplagan av Förtroendebarometern, som Medieakademin presenterade i tisdags, ges också ett glädjande kvitto på regionernas arbete med sjukvården under pandemin. I förtroendetoppen hittas nämligen hälso- och sjukvården som har ökat med 19 procentenheter och nu har 81 procent av svenskarnas förtroende. Det är den största ökningen och det högsta förtroendenoteringen i Förtroendebarometerns historia. Invånare har högre förtroende för hälso- och sjukvården än för staten, riksdagen, regeringen, samtliga stora företag eller några av de politiska partierna. Staten, Socialstyrelsen, Försäkringskassan med många fler ligger samtliga på en förtroendenivå på 50 procent eller under.

Det här är ett kvitto på att regionerna har kunnat ställa om, samverka och möta de stora vårdbehov, de frågor och den oro som uppstått under pandemin. Mätningen bekräftar dessutom resultatet som tidigare framkommit i hälso- och sjukvårdsbarometern där 73 procent av invånarna har mycket stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvårdens hantering av coronapandemin i sin region.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Förbättringar med RKA:s nyckeltal

Självklart finns det också utrymme för förbättringar. Ett av flera olika verktyg som kan bidra till det är nyckelindikatorer, som Rådet för Kommunala Analyser (RKA) tillsammans med regionerna och SKR tagit fram, för att kunna följa effektiviteten mellan regionernas hälso- och sjukvård baserat på vårdens kostnader, produktion, kvalitet, och tillgänglighet. Utifrån dessa nyckeltal kommer RKA senare i år att presentera en rapport, som blir ett av flera sätt för regionerna att ytterligare kunna utveckla en redan god svensk sjukvård.

Följ SKR:s vårdblogg

Vårdbloggen

Slutligen vill jag passa på att tipsa om att följa SKR:s vårdblogg där Emma Spak, chef på avdelningen för vård och omsorg kontinuerligt skriver.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till Ekonomibloggen. Jag som bloggar heter Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR. Här skriver jag om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen