Räcker gårdagens aviserade stödpaket till kommunsektorn?

Regeringen har nu aviserat ett ytterligare stödpaket till kommuner och regioner. Det är välkommet och samtidigt svårt att veta om det är tillräckligt.

I går kom efterlängtad information från regeringen och samarbetspartierna om att skjuta till ytterligare 15 miljarder kronor i år till kommuner och regioner för att hantera den rådande exceptionella situationen med coronaviruset. Det var även välkommet att regeringen redan nu ger besked om statsbidragsnivån för 2021 så att kommunsektorn kan ha förutsättningarna med sig in i budgetplaneringen. Utifrån beskedet skulle nivån bli 10 miljarder kronor lägre än för i år.

Det kom också besked om att 2 miljarder kronor i tillgänglighetsöverenskommelsen ska betalas ut utan krav på uppföljning. Även ersättningen för extra kostnader till hälso- och sjukvården för covid-19 ökar från 1 till 3 miljarder kronor.

Viktigt att minimera administrationen

Förhoppningsvis kommer ersättningen för de extra sjukvårdskostnaderna att bli enkel och schabloniserad så att ingen region eller kommun blir förlorare. Det är under hanteringen av coronaviruset verkligen inte läge för kommuner och regioner att behöva lägga ned tid och kraft på att rekvirera riktade medel på detaljnivå.

Konsekvenserna av ett sådant förfarande såg vi i samband med utbetalningen av ersättningar till kommunerna för migration och integration i samband med 2015 års flyktingvåg. Hanteringen av utbetalningarna sysselsatte under 2016 cirka 130 årsarbetskrafter på Migrationsverket och uppskattningsvis 490 årsarbetskrafter i kommunerna. Utbetalningarna drabbades av stor eftersläpning vilket skapade oklarheter och osäkerhet kring vilka merkostnader kommunerna skulle få ersättning för. Det är därför bra att staten har tagit lärdom av detta och nu försöker minimera administrationen.

Oklart om pengarna räcker

Frågan många nu ställer sig är om gårdagens aviserade medel kommer att räcka? Något enkelt svar finns inte. Det återstår att se. Det är bland annat avhängigt om konjunkturen faller i den takt som regeringen och andra bedömare nu utgår ifrån eller om konjunkturen faller ännu mer. Enligt Konjunkturinstitutets bedömning från den 1 april kommer BNP att falla med 3,2 procent i år, vilket gör att skatteintäkterna ökar med endast 1/3 procent jämfört med 2019. Det är cirka 15 miljarder lägre än enligt SKR:s februariprognosen.

Om stödpaketet också ska täcka uteblivna intäkter för kollektivtrafiken skulle svaret vara att det verkar inte troligt att pengarna räcker. Regionerna tappar i dagsläget intäkter på cirka 1 miljard kronor i månaden. Fördelningen av kollektivtrafiken är dessutom mycket ojämn mellan regionerna. I dag har också aviserats att tillskottet ska täcka merkostnader för lokala flygplatser, vilket gör det än svårare att tro att det ökade statsbidraget skulle räcka till.

Regeringen har dock varit tydlig med att merkostnaderna, som uppstår för just hälso- och sjukvården i regioner och kommuner till följd av hanteringen av coronaviruset, ska få full kostnadstäckning. Och det är tydligt att regionerna, i synnerhet Region Stockholm som ligger före andra regioner i smittspridning, för närvarande har mycket höga merkostnader.

Det är många faktorer som spelar in i bekämpningen av coronavirusets spridning. Det gäller att i det här läget fortsatt agera genomtänkt, snabbt och flexibelt. Och det är viktigt att ekonomin inte blir en begränsande faktor för hanteringen av en mycket exceptionell situation.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till Ekonomibloggen. Jag som bloggar heter Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR. Här skriver jag om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen