Pensionsskulden ökar och skatteintäkterna har förstärkts

Den senaste veckan har SKR fattat beslut om ändrade parametrar för livslängdsantaganden och presenterat en ny skatteunderlagsprognos.

Det nya antagandet för livslängd bygger nu specifikt på ett kommunalt bestånd till skillnad mot det tidigare antagandet som byggde på försäkrade personer på hela arbetsmarknaden. Dessutom har metoden förbättrats så att man även tar hänsyn till skillnader i dödlighet mellan anställda med olika inkomstnivåer. Framförallt ökar den förväntade livslängden för män med det nya antagandet.

Nytt livslängdsantagande i RIPS, cirkulär 21:19

Ökning av pensionsskulden med 22 miljarder

De förändrade antagandena medför att pensionsskulden år 2021 ökar med hela 22 miljarder kronor för sektorn. I och med att kommuner och regioner tillämpar blandmodellen för pensioner (där pensioner intjänade före 1998 ligger utanför balansräkningen, som en ansvarsförbindelse) är det drygt hälften av skuldökningen, cirka 12 miljarder kronor, som påverkar kostnaderna. Främst påverkas regionerna, då de har en större andel högavlönade personer.

KPA och Skandia/Skandikon – som är de bolag som kommuner och regioner har avtal med för att administrera, förvalta och förmedla pensioner – har deltagit i arbetet kring de förändrade antagandena. Från och med nu kommer de att använda de nya parametrarna när de gör beräkningar på pensionsskulden för alla enskilda kommuner och regioner.

Skatteunderlaget ökar något mer

Skatteunderlagsprognos

Som ett litet plåster på såren visar den nya skatteunderlagsprognos, som SKR presenterade i går, något högre beräknat skatteunderlag än den föregående prognosen som vi gjorde i februari. I den nya prognosen har skatteintäkterna förstärkts något, med knappt 2 miljarder kronor i år och en dryg halv miljard kronor för nästa år. Det här är till följd av att vi har reviderat upp skatteunderlagstillväxten med 0,2 procentenheter för 2021 och med ytterligare 0,1 procentenheter för 2022.

Snart kommer vårens Ekonomirapporten

Ekonomirapporten

11 maj kommer vi att berätta mer om vad den ökade pensionsskulden, bedömningen av det något starkare samhällsekonomin och den fortsatta pandemin innebär för kommuner och regioner. Missa inte det!

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till Ekonomibloggen. Jag som bloggar heter Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR. Här skriver jag om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen